Industrialiseringen av IT – den perfekta stormen

Det svenska och nordiska IT-landskapet kommer att förändras drastiskt och radikalt under kommande år. Här är rapporten som förklarar hur det hänger ihop.

En tredjedel av alla lokala IT-tjänsteföretag riskerar att slås ut under de kommande åren på grund av vad Radar kallar ”industrialiseringen av IT”. Det beror på omvälvande faktorer som drastiskt ökad användning av publika molntjänster och en hög digital innovationsgrad inom angränsande branscher. Orsakerna förklaras utförligt i rapporten ”Industrialiseringen av IT – den perfekta stormen”.

Traditionella IT-tjänsteleverantörer är tvungna att ställa om och det snabbt för att inte gå under. För CIO:er och andra beställare av IT och digitalisering kräver disruptionen en ny strategi för att utnyttja de nya möjligheter som skapas och för att minimera risk när man upphandlar IT. Hur det ska gå till förklarar Radar också i rapporten.

Radar delade ut en förhandsversion av rapporten till alla som var på plats under Radar Summit i november. Den färdiga rapporten går nu att ladda ned för kunder hos Radar eller att köpa separat. Tryck på ”ladda ned material” här bredvid eller kontakta oss för ett pris.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.