THE POWER OF FLOWS II

Innovation är nyckeln till att skapa ett produktivt och konkurrensmässigt Sverige det är vi nog alla överens om. Samtidigt diskuteras IT i otillräcklig omfattning i ledning och styrelser i Sverige. I nästan varannan svensk verksamhet sitter IT inte representerad i ledningen. Den digitala kunskapen är med andra ord än mer sällsynt där strategier och beslut diskuteras. I det CEO/CIO benchmark (CIO – CEO Alignment Benchmark) som Radar arbetar med kan man konstatera att:

CIO och ledning har inte av samma vision för IT´s uppdrag i 49% av våra verksamheter

CIO och ledning har olika syn på målet för IT-verksamheten i 67% av våra verksamheter

Gapet mellan IT-ledning och Bolagsstyrning kan mycket väl vara det gap som kommer att vara mest strategiskt att överbrygga för stärkt konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt i svenska verksamheter och i AB Sverige.

De organisationer som kan förflytta sig in i det nya realtidsdrivna sättet att tänka och driva sina verksamheter kommer i framtiden också kunna bli ledande på att skapa värde. The ”Power of Flows” bygger på Radars syn att information, flöden och integration är viktiga nycklar till IT driven innovation i framtiden.

Läs hela rapporten

RÅDGIVNING OCH BESLUTSSTÖD FÖR IT-BESLUTSFATTARE

Radar erbjuder avancerad rådgivning inom IT-styrning, sourcing och nyckeltal kopplade till IT-produktion och effekthemtagning. Radars rådgivare har referensuppdrag inom IT-strategi, CIO-stöd, kompetensförsörjning, sourcingstrategi m.m. till kunder över hela Sverige inom både privat och offentlig sektor. All rådgivning bygger på faktabaserad insikt, d.v.s. Radars data och mätpunkter för kostnader och effekt på den nordiska IT-marknaden. Radar stödjer sina kunder med en unik kombination av erfarenhet och underbyggd fakta i alla rådgivningsuppdrag.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.