Innovation i en Realtidsekonomi – The Power of Flows

Radars rapport, Innovation i en Realtidsekonomi, redogör för hur man ska driva sin strategi inom IT driven innovation i den nya realtidsdrivna ekonomin där allt fler traditionella affärsmodeller kommer att kollapsa. Den digitala revolutionen och trycket på ökad effektivitet och produktivitet i svenska verksamheter kräver nya synsätt för hur information, flöden och integration måste hanteras och styras för att skapa ett ökat värde.

Innovation är nyckeln till att skapa ett produktivt och konkurrenskraftigt Sverige. Trots detta faktum visar Radars CIO/CEO Alignment Benchmark att nästan varannan svensk verksamhet saknar representation från IT i ledning och styrelse.

Radars benchmark visar också att i 49 procent av verksamheterna saknar CIO och ledning samma vision för IT´s uppdrag och att i 67% av fallen har CIO och ledning olika syn på målet för IT-verksamheten. Detta gap är bland det mest strategiska att överbrygga för att stärka konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt i AB Sverige.

Information, flöden och integration är viktiga nycklar till IT-driven innovation. De organisationer som förflytta sig in i det nya realtidsdrivna sättet att tänka och driva sina verksamheter kommer också bli ledande på att skapa värde. Fakta, och analyser visar på stora skillnader på värderingen av verksamheter som leder denna transformation respektive de som hamnar på efterkälken, säger Hans Werner VD på Radar Ecosystem Specialists

Den innovationskraft som skapas med stöd av den digitala tekniken förändrar synen på de traditionella branscherna och samtidigt värderingen. Vilken bransch man tillhör spelar mindre roll än i vilken klass man kan klassificera in sin verksamhet.

Fyra nya huvudklasser skapas där Assett builders, som i huvudsak arbetar genom en traditionell affärsmodell och Service providers, som levererar produkter som tjänst med adderat värde, information och tjänster, genererar 1–2 gånger tillväxt i en nations ekonomi.

Technology creators, som bygger nya processer och affärsmodeller med stöd av ny teknik och Network orchestrators som arbetar genom en plattform av aktörer, partners och kunder (värdenätverk), genererar mellan 6–8 gånger tillväxten. Detsamma gäller också bidrag och värdering av dessa verksamheter.

Detta skicka en tydlig signal till ledningar och styrelser i svenska verksamheter – Ta in IT i finrummet och säkerställ samsyn på IT´s roll och uppdrag.

RÅDGIVNING OCH BESLUTSSTÖD FÖR IT-BESLUTSFATTARE

Radar erbjuder avancerad rådgivning inom IT-styrning, sourcing och nyckeltal kopplade till IT-produktion och effekthemtagning. Radars rådgivare har referensuppdrag inom IT-strategi, CIO-stöd, kompetensförsörjning, sourcingstrategi m.m. till kunder över hela Sverige inom både privat och offentlig sektor. All rådgivning bygger på faktabaserad insikt, d.v.s. Radars data och mätpunkter för kostnader och effekt på den nordiska IT-marknaden. Radar stödjer sina kunder med en unik kombination av erfarenhet och underbyggd fakta i alla rådgivningsuppdrag.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.