Radar om IT-marknaden i Sverige 2017: Ingen realtillväxt i svenska IT-budgetar trots ökad efterfrågan

Radar Ecosystem Specialists redovisar i Sveriges och Nordens mest omfattande IT-analys ”IT Radar 2017” att tillväxttakten i den samlade svenska IT-budgeten avmattas under 2017. Det samlade värdet växer med 1.3 (2,5) procent för att nå 166 miljarder kronor och visar på ett trendbrott där tillväxttakten minskar för första gången på tre år.

Bland vinnarna i de 17 analyserade branscherna står Bank & finans medan Vård & omsorg tillhör förlorarna med en negativ tillväxt. Den lägre budgettillväxten kompenseras till del av verksamheternas höjda effektivitet och att ökningen av de totala interna kostnaderna begränsas till 0,7 procent.

IT finansierad direkt av affärsverksamheten ökar med 3,8 (4,8) procent och når 39 miljarder kronor vilket även detta är en avmattning jämfört med föregående år. Trots avmattningen visar Radars årliga rapport att andelen direkt värdeskapande IT-initiativ bekostade av affärsverksamheten i förhållande till reguljär IT-budget ökar under 2017.

Det fortsatta trycket på ökad produktivitet och effektivitet inom produktionen av IT anger förutsättningarna i ekosystemet tillsammans med att affärsverksamhetens förväntan på värdeskapande genom nyskapande och innovation ökar. För 2017 syns dock inga större förändringar i IT-budgetfördelningen till förmån för innovation. Endast en marginell förflyttning av budgetresurser sker från drift och produktion till affärutvecklande IT-stöd jämfört med föregående år.

IT-Radar 2017 visar att den strategiska fördelningen av hur IT satsningar realiseras avseende innovation och transformation stannar vid 27 procent som svenskt genomsnitt vilket är en ökning mot föregående år. Noterbart är att skillnaden mellan de ledande aktörer på att skapa IT driven innovation växer oavsett bransch.

När anslagen för IT krymper relativt åtagandet i volym och komplexitet så måste IT-verksamheterna axla en ny typ av ledarskap för att inte gapet mellan förmåga och förväntan ska växa. IT-verksamheternas stora utmaning under året ligger i att bygga och styra en organisation som kan bemästra uppgiften att producera IT smartare och till lägre kostnad, samtidigt som organisationen ges utrymme och kompetensresurser att utveckla nya innovativa och värdeskapande leveranser tillsammans med affärsverksamheten.

För flertalet av IT-leverantörerna ligger utmaningen i att byta ett reaktivt och transaktionsbaserat arbetssätt till att överföra värdeskapande genom proaktivitet och innovation utanför den normala komfortzonen, säger hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Ladda ner rapporten

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.