IT Radar 2017 – Ready-to-go Powerpoint sammanfattning

För att underlätta presentation inför styrelse, ledning och medarbetare, tillhandahåller vi en avvägd sammanfattning av årets mest omfattande IT-analys av den svenska IT-marknaden i Powerpoint format. Den kompletta rapporten i PDF kan hämtas här.

Innehåll Powerpoint (16 slides)

  • Makroekonomiska förutsättningar
  • IT-kostnader
  • IT-marknaden 2017
  • Trender

Radar Ecosystem Specialists redovisar i Sveriges och Nordens mest omfattande IT-analys ”IT Radar 2017” att tillväxttakten i den samlade svenska IT-budgeten avmattas under 2017. Det samlade värdet växer med 1.3 (2,5) procent för att nå 166 miljarder kronor och visar på ett trendbrott där tillväxttakten minskar för första gången på tre år.

Ladda ner presentationen

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.