Se till att ha med stora kundvagnen nästa gång du ska shoppa IT-drift.

Se till att ha med stora kundvagnen nästa gång du ska shoppa IT-drift.

2017-08-18

Köp ditt moln på ICA – men utan kontanter

Radarbloggen. Ett uppköp i veckan sätter fokus på en stark trend. Kontanterna börjar ta slut och handlarna tar över molnet. Det är något av det intressantaste som har hänt i veckan.

1. IT-konsulterna slukar UX-bolag

Ett intressant uppköp i veckan är att IT-konsultföretaget Acando köper reklambyråerna Daytona och Transformator Design. Varför gör de det?

En tydlig trend under senare år är vikten av att ha användarens upplevelse i fokus för IT-system. Heta begrepp är UX, den engelska förkortningen för användarupplevelse, och tjänstedesign eller service design. Det senare handlar om hur man höjer upplevelsen av en tjänst genom att på djupet sätta sig in i användarens behov.

Flera av de reklambyråer som jobbar mot internet och med telefonappar har den här inriktningen. De kallas sig ofta digitalbyråer. Många hjälper också till med strategier inom området.

Ökningstakten är mer än 18 procent om året.

Radars rapport ”Viktiga IT-områden att prioritera under 2017” visar att digitalisering är det starkast växande IT-investeringsområdet för de kommande fem åren. Ökningstakten är mer än 18 procent om året. Som rapporten visar är det vanligaste i ett digitaliseringsprojekt att starta med front-end, lagret närmast användaren. Det är i det ljuset Acandos uppköp ska ses. Bolaget påstår att det nu har Sveriges största byrå för ”Business Design” med inriktning mot strategi, design, teknik, innovation, förändring och kommunikation. Affärsområdet får 160 medarbetare.

Men Acando är knappast ensamt. På senare år har många IT-konsulter köpt på sig liknande bolag, samtidigt som reklam- och kommunikationsbyråer försöker bygga upp större teknisk kompetens. MKSE har gjort en sammanställning som visar att Evry har 170 anställda inom området, PWC har ”hundratals”, Accenture sysselsätter 180 personer och så vidare. Doberman, Capgemini, Deloitte, Creuna, McKinsey och SAP har också många anställda inom UX och tjänstedesign. Till det kan Radar lägga åtminstone ytterligare två – HiQ och Knowit. Intressant är också nyheten i veckan att Deloitte köper reklambyrån Acne.

För verksamheter som är i behov av digitalisering är det viktigt att komma ihåg att användarsidan endast är ett av många ben. Verklig digitalisering handlar om att omforma affärsmodeller och verksamhetsprocesser. Börja gärna digitalisera i front-end för att tillgodose kortsiktiga vinster inom organisation. Men för att tillgodogöra sig hela verksamhetsvinsten behöver du ha en strategi för resterande digitaliseringsblock.

IT-infrastruktur tas över av e-handlarna?

Amazon köpte tidigare i somras matbutikskedjan Whole Foods, vilket väckte mycket uppmärksamhet. Men vad har det med IT-infrastruktur och drift att göra?

På något sätt hänger det ihop med att Amazons största konkurrent just nu är kinesiska e-handelsjätten Alibaba. I årets andra kvartal fördubblade Alibaba sin vinst och omsättningen steg med drygt 50 procent. Börsvärdet är nu runt 400 miljarder dollar, vilket betyder att bolaget närmar sig Amazon, som är värderat till 470 miljarder dollar.

Åter till IT-infrastruktur. Amazon har en av världens största molnplattformar. Amazon Web Services, AWS, är att av Amazons viktigaste och mest lönsamma delar. Men Alibaba har också byggt upp en molnportfölj, i Alibaba Cloud. Det är Kinas största molnplattform och har vuxit mycket snabbt på senare år. Experter räknar in Alibaba Cloud i världens största molnplattformar, inom delområden ligger Alibaba före både IBM och Oracle.

Det ser ut som om Alibaba leker följa John med Amazon. Men faktum är att när det gäller matbutiker var Alibaba först.

Ligger Ica Cloud Platfrom på tredje plats i nästa undersökning?

Vad är nästa steg? Att Zalando köper ICA? Och att när Radar listar IT-drifts- eller molnleverantörer nästa gång ligger ICA Cloud Platform på tredje plats?

För att bli riktigt framgångsrik som molnleverantör betyder storleken väldigt mycket. Är du stor på e-handelsplattformar är steget inte långt till generella molnplattformar. Därför är scenariot med Zalando inte helt osannolikt. Mer troligt är att Amazon fortsätter sin dominans och går in större även i Sverige. För närvarade har bolaget lokal närvaro med AWS, men bör gå in även med resten av sitt erbjudande inom en inte alltför lång framtid. Frågan är när Alibaba etablerar sig.

Varning för det kontantlösa samhället

Politiker över blockgränserna är oroliga över att tillgången på kontanter i Sverige snabbt minskar. Riksdagspartierna har beställt en utredning som leds av Mats Dillén.

– Så vitt jag förstår så finns det inget annat land i världen som slutar att använda kontanter så snabbt som vi här i Sverige. Det finns riskscenarior kopplade till den här snabbt minskande kontantanvändningen, att en del hushåll och företag får problem att utföra sina betaltjänster, säger Mats Dillén till Svenska Dagbladet.

Radars undersökningar visar att e-handeln i Sverige växer med 15–20 procent om året, vilket du kan läsa mer om i vår kommande IT-Radar 2017 Update. Den snabbt växande e-handeln är en starkt bidragande orsak till kontantminskningen. Andra är det faktum att många handlare och restauranger går över enbart till kortbetalningar och att mobila betaltjänster som Swish kommer starkt.

Annat intressant från den gångna veckan:Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47