Regeringens nya digitaliseringsmyndighet börjar ta form

Click here to add your own text

2017-12-08

Lantmäteridirektör banar väg för digitaliseringsmyndighet

Nu ska det äntligen bli fart på digitaliseringen av Sverige enligt regeringen. Samtidigt bygger Google AI som bygger AI och Kinas nätjättar ökar trycket på ehandeln. Radarbloggen går igenom veckans tre viktigaste nyheter.

1. Regeringen sätter press på digitaliseringen

Den av många efterlängtade ”Digitaliseringsmyndigheten” börjar nu ta konkret form. På DN Debatt beskriver civilminister Ardalan Shekarabi (S) det som att regeringen nu genomför en rad reformer för att ”öka takten i digitaliseringen av offentlig sektor”.

I regeringens pressmeddelande beskriver man myndigheten närmare. För det fösta kallas den nu ”myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn”. För det andra ska den ligga i Sundsvall och för det tredje ska myndigheten vara på plats den 1 september 2018. Myndigheten kommer att ha 50–60 anställda de första åren.

Uppdraget att fixa förberedelserna går till Bengt Kjellson, idag generaldirektör för Lantmäteriet.

– Digitaliseringen är en nyckelfråga för Sverige, säger Bengt Kjellson till Radarbloggen.

Många mätningar och experter säger att Sverige halkar efter allt mer inom många områden kring digitalisering. Ska myndigheten komma tillrätta med det?

– Ja, det är ett skäl till att myndigheten ska inrättas. Det som saknas är tydligare styrning och samordning från regeringen.

Hur ska Sverige i framtiden kunna hänga med inom disruptiva nya områden som IoT, artificiell intelligens och blockkedjeteknik? I dag är det stora företag som Google och IBM som driver utvecklingen.

– Vi måste ta till oss tekniken vi också, och jobba snabbare och mer agilt. Vi behöver framför allt jobba mer tillsammans istället för att till exempel 290 kommuner funderar på samma sak men på var sitt håll, säger Bengt Kjellson.

Exakt vad den nya myndigheten ska heta är inte klart. Men det blir troligen inte ”digitaliseringsmyndigheten” utan någonting som har att göra med digitaliseringen av offentlig förvaltning, berättar Bengt Kjellson.

Myndigheten ska driva på takten i digitaliseringen i såväl staten, kommunerna som landstingen och vara ett stöd för regeringen vad gäller digitaliseringen i offentlig förvaltning. Den ska också hålla i den nationella digitala infrastrukturen. Exakt vad det innebär är inte klart, men den tar bland annat över frågor som e-legitimation och Mina meddelanden, för myndighetspost.

Som motiv till att bilda den nya myndigheten nämner civilminister Ardalan Shekarabi att effektivisera offentliga verksamheter, förenkla privatpersoners vardag och att främja innovation och deltagande i samhället. Myndigheten ska också underlätta för öppna data och hjälpa andra myndigheter vid digitala investeringar.

– Det handlar mycket om verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Syftet är att förbättra servicen till medborgare och företag, säger Bengt Kjellson.

Ansvaret för att utveckla varje verksamhet i sig ligger kvar på varje statlig myndighet, kommun och landsting, poängterar Bengt Kjellson.

– Däremot ska myndigheten öka samordningen så att man inte utvecklar tjänster som inte pratar med varandra. Som medborgare ska du till exempel inte behöva lämna samma uppgift mer än en gång, säger Bengt Kjellson.

Han anser att Sverige i stort står sig väl. Även om mycket sker i USA ligger Sverige i framkant jämfört med många andra länder i Europa, det sker mycket innovation här och vi har många startup-företag.

– Vi har bättre förutsättningar än många andra. Men det gäller att samordna mer, säger Bengt Kjellson.

Anledningen till att placera myndigheten i Sundsvall är regeringens strävan att öka den statliga närvaron i landet. Regeringen har i veckan också gått ut med att flera andra myndigheter ska placeras runt om i landet. Dels ett par nya och dessutom ska flera befintliga omlokaliseras, exempelvis E-hälsomyndigheten som ska flytta från Stockholm till Kalmar. Bengt Kjellson anser att Sundsvall är ett lämpligt val.

– Det finns bra förutsättningar att rekrytera i regionen. Inte minst finns det många myndigheter med IT-verksamhet där och så finns Mittuniversitet, säger Bengt Kjellson.

Själv har han suttit med i regeringens E-delegation och i styrgruppen för Esam, en frivillig samverkansorganisation mellan myndigheter och organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Och på Lantmäteriet har vi jobbat en hel del med ny teknik som blockkedjor och robotar.

Regeringen ska nu sätta igång och rekrytera en generaldirektör till den nya myndigheten.

SKL är nöjda med planerna på digitaliseringsmyndigheten.

– Beskedet är efterlängtat, säger Gunilla Glasare, tillförordnad avdelningschef på SKL, på organisationens hemsida.

Radar har tidigare kritiserat regeringen för att den lägger för stort krut på teknik och ”yttre digitalisering” som e-tjänster och jobbar för lite med att digitalisera processer. Se punkt tre – Är digitaliseringsmyndigheten på rätt spår? – i blogginlägget från den 13 oktober, i samband med att regeringen presenterade planerna på den nya myndigheten. Och när regeringen lade fram sin digitaliseringsstrategi hade Radar liknande kritik, i blogginlägget ”Regeringen missar den riktiga digitaliseringen”, från den 24 maj, med den uppföljande debattartikeln i Ny Teknik den 14 juni, ”Fel fokus i Peter Erikssons strategi”.

– Att döma av de exempel som hittills kommit fram handlar mycket om teknik och det vi kallar front-end-digitalisering, inte en genomgripande digitalisering, säger Richard Werner, senior rådgivare på Radar.

Varför är genomgripande digitalisering viktigt för det offentliga Sverige?

– Dels för att vi ligger efter och inte ytterligare vill halka efter andra. Digitaliseringen är och kommer att bli mycket viktigare i ett större konkurrensperspektiv, säger Richard Werner.

– Förhoppningen är att myndigheten ska ge Sverige den lyftkraft vi behöver. Men risken är att vi faller platt om syftet är att digitalisera det offentliga Sverige. Om syftet är att effektivisera eller samla allt kanske det däremot blir en succé.

2. Googles AI byggde ett eget AI – som var jättebra

AutoML, ett AI (här ett verktyg som bygger på artificiell intelligens) som Google har byggt i syfte att bygga nya AI, har lyckats över förväntan. Verktyget fick i uppdrag att känna igen objekt i en realtidsvideo – människor, bilar, trafikljus och så vidare. Det AI-byggda AI:t, som Google kallar Nasnet, klarade uppgiften bättre än något AI som människor byggt.

Enligt forskarna hade Nasnet en träffsäkerhet på 82,7 procent, vilket är 1,2 procent bättre än något tidigare resultat för samma uppgift.

– Om AI:t verkligen är bättre än något som människor tidigare byggt är ännu för tidigt att säga, anser docent Anne Håkansson, forskare inom AI vid KTH.

Hon pratade vid ett seminarium hos Dataföreningen igår, om artificiell intelligens i framtidens smarta samhälle.

Googles AI är ett exempel på de tre AI-tekniker som är allra hetast just nu; maskininlärning, neurala nätverk och djuplärande. De går ut på att man har data, bygger en modell av data och letar efter mönster i data.

– Man kan få ett svar med relativ säkerhet. Det handlar om ren och skär statistik, säger Anne Håkansson.

Om man bara har ett ett-till-ett-förhållande fungerar maskininlärning bra. Men vid bildanalys räcker det inte, eftersom man där har mellanlager som är beroende av varandra. Då behöver man använda neurala nätverk. Vid djuplärande använder man ännu fler nivåer.

Ett problem med neurala nätverk är att man inte vet hur systemet resonerar. Ann Håkansson ger som exempel en tillämpning inom militären där man matade in bilder på militärfordon, men systemet hade tolkat bilderna som att det skulle svara på om det var dag eller natt.

Googles AutoML är ett neuralt nätverk som fungerar som ett kontrollnätverk för de ”barn”-AI som det tar fram för särskilda uppgifter. Tillämpningar kan vara för robotik eller självkörande fordon, där det är avgörande att exempelvis kunna skilja på ett djur, en människa, en barnvagn och en annan bil.

– Det finns en självkörande buss i Kista. Men självkörnade fordon är fortfarande inte uppe i den säkerhetsnivå man vill ha för att de ska få köra fritt ute, säger Ann Håkansson.

3. Vad är en digital fabrik?

I månadens ”Executive summary”, tillgänglig för Radars kunder, förklarar Radars VD begreppet digital fabrik. Viktiga faktorer är automatisering, AI och 3D-skrivare. Företag som gör det rätt kan effektivisera sin verksamhet med 20 procent per vecka, enligt rapporten.

Här finns också siffror för BI- och IoT-marknaden i Norden med. Bland annat kan vi se att IoT-marknaden kommer att mer än fördubblas de närmsta fyra åren.

Andra viktiga nyheter i veckan:Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47