Massor av svenska IT-leverantörer försvinner

Massor av svenska IT-leverantörer försvinner troligen kommande år, enligt Radars nya rapport, presenterad av senioranalytiker Freddie Rinderud. Foto: Sverker Brundin.

2017-11-17

Massiv förändring av hela det svenska IT-landskapet

Radarbloggen. Inom två år kommer det nordiska IT-ekosystemet att förändras i grunden. Samtidigt växer cybersäkerhetshot och problemen med industrispionage, särskilt från Kina. Radarbloggen sammanfattar IT-veckan, här är de tre viktigaste nyheterna:

1. Var tredje IT-bolag har stora – riktigt stora – problem

Av en ny rapport från Radar, presenterad under Radar Summit i onsdags, framgår att hela det nordiska IT-landskapet står på randen till en mycket omfattande förändring. Disruptionen kommer inom de närmsta 24 månaderna att i grunden skaka om IT-leverantörer, IT-konsulter, IT-avdelningar på företag och myndigheter; i praktiken alla som arbetar med IT och digitalisering.

– En tredjedel av alla leverantörer har inte förutsättningarna för att överleva förändringen, säger Freddie Rinderud, ansvarig analytiker för rapporten. Han presenterade slutsatserna inför omkring 800 personer under en huvuddragning på Radar Summit.

En av flera orsaker är att publika molntjänster nu står inför sitt stora genombrott. Inom de närmsta två åren kommer svenska IT-inköpare att tiodubbla investeringarna i publika molntjänster, från 2,9 procent idag till mellan 27 och 32 procent av de totala IT-kostnaderna.

– Vi tror på en nästan tusenprocentig volymförändring på marknaden och det kommer slå ut rätt många av de svenska leverantörerna om de inte klarar av att hänga med i den här utvecklingen, säger Radars vd Hans Werner i ett inslag i Ekonomiekot i Sveriges Radio, som du kan lyssna på här.

För IDG och Computer Sweden utvecklar han det vidare:

Hans Werner beskriver det som en slags industrialisering av IT där de traditionella IT-tjänsteföretagen inte kan matcha de skalfördelar som de globala molnleverantörerna ger. Google, AWS, IBM och Microsoft erbjuder helt enkelt en helt annan grad av standardisering och massproduktion än traditionella IT-leverantörer.

– För industrin tog det 250 år att ta steget in i massproduktion. IT-branschen etablerades för 40 år sedan och tar steget nu, säger Hans Werner till IDG och fortsätter:

– Det är tre indikatorer som har betydelse – otillräckligt kapital, dålig lönsamhet och låg kundnöjdhet. De tre sakerna korrelerar rätt väl med om man klarar sig eller inte. Vi kallar det här den perfekta stormen – om man inte känner av vad som händer befinner man sig antagligen i stormens öga.

Fler skäl till förändringen är att digitalisering nu har gått från att vara en stödfunktion till att vara själva kärnan i affären på många håll. Ytterligare faktorer är teknikgenombrott inom till exempel artificiell intelligens (AI), Internet of Things (IoT) och blockkedjor (blockchain).

Ur CIO:ns perspektiv består IT-branschens industrialisering av de tre delarna automation, integration och innovation. CIO behöver leverera och styra inom dessa genom att skapa nytt, integrera nya komponenter och i slutändan automatisera dessa.

Även IT-nyhetspublikationerna IT-kanalen och Verkstadsforum har skrivit om nyheten, som fått ett brett genomslag.

En förhandsversion av rapporten, som även innehåller råd och rekommendationer, delades ut till deltagarna på Radar Summit i onsdags. En uppdaterad version, med ytterligare ett kapitel publiceras i Radars portal i december. Pressmeddelandet som förklarar innehållet finner du här.

2. Varning för Kina! Ericsson i fara!

Ericsson riskerar att duka under i svallvågorna från Kina de närmsta åren. Inte minst konkurrensen från Huawei är för svår, och den kinesiska staten stöder organiserad stöld av immateriell egendom och prisdumpning i stor skala för att slå ut västföretag. Det var huvudbudskapet från Mark Anderson, bland annat grundare av nätverket SNS och rådgivare åt CIA och NSA, i två anföranden under Radar Summit.

– Vi har sett det ske med kanadensiska Nortel och amerikanska Motorola och nu har de siktet inställt på Ericsson. Ericsson kommer att gå under som det ser ut nu, sade Mark från scen.

Tekniksajten Telekom Idag skrev om nyheten, som plockades upp av nyhetsbyrån Finwire, vilket ledde till att den dök upp på ekonomiinriktade nyhetstidningar som Dagens Industri, VA Finans och Breakit.

För Telekom Idag ger Mark Anderson sina tips på vad Ericsson bör göra:

– Två saker är viktiga. Det ena är att lämna Kina som marknad, även om ägarna tycker att det kostar en del kortsiktigt eftersom det kommer att sänka omsättningen rejält, säger Mark Anderson.

– Google är ett exempel. De kände att de blev motarbetade och att den kinesiska staten krävde att de skulle ändra sina sökalgoritmer för att ge andra svar. De drog sig ur Kina och det var helt rätt beslut.

Det andra som Ericsson ska göra enligt Mark Anderson är att se till att den svenska staten skyddar Ericsson.

– Sverige ska se till att Huawei inte får bygga nät här, till exempel. Visst, Sverige är en liten marknad, men det gäller att sätta gränser. Och sen att göra det tillsammans med Tyskland och övriga EU, säger Mark Anderson till Telekom Idag.

Mark Anderson är inte vilken olyckskorp som helst. Han lyckades förutspå både bankkraschen 2007 och oljeprisraset 2014. Även Svenska Dagbladet lyfte upp Mark Andersons budskap under Radar Summit.

Förutom allmänna varningar kring Kina och rådet att Ericsson måste ut ur landet lyfter Svenska Dagbladet också upp det andra stora internationella hotet: Rysslands inbladning i internationella val. Mark Anderson ger följande råd när tidningen frågar vad just Sverige kan göra:

– Avslöja ryssarna och låt dem skämmas. Gör deras påverkan synlig. Berätta om det så snart det händer så att folk är medvetna om vad som pågår.

Från scenen sade Mark Anderson också:

– Statsfinansierade cyberattacker handlar inte i första hand om teknik utan om ekonomiska attacker. Om du är ett litet land som Sverige – se till att samarbeta med andra.

Mark Anderson anser att flera av de stora sociala nätverksjättarna bär en stor del av ansvaret för ”fake news”, desinformation och riktad propaganda. Ett exempel är att ta vanliga nyheter och rikta dem mot specifika grupper, som man på förhand vet kommer att reagera på dem på ett visst sätt, för att på så sätt underblåsa åsiktsbubblor.

– Av misstag har vi byggt verktygen för att krossa demokratin. Folk som säger att det lätt kan fixas vet inte vad de pratar om. Hur stor andel av alla Facebookanvändare är verkliga användare? Sanningen är att ingen vet, inte ens Mark Zuckerberg, säger Mark Anderson från scenen.

I den förhandsintervju som Radarbloggen publicerade för några veckor sedan var han skeptisk till Ericssons överlevnad och kritisk till såväl Apple som Microsoft. Däremot tror han starkt på både Google och Amazon.

– Framtiden är inte mörk, bara utmanande. Och vad gäller Kina finns det sätt att hantera situationen, säger Mark Anderson till Radarbloggen.

3. Verksamheten käkar allt större bitar av IT-kakan

För 2018 ser ekonomin som helhet mycket bra ut, med högkonjunktur i Sverige och god internationell efterfrågan, konstaterar Radar i ”State of the nation 2018”, som Radars vd Hans Werner presenterade under Radar Summit.

IT-budgetarna växer 1,60 procent 2018, jämfört med 1,28 procent 2017. Det kan tyckas lite, men samtidigt ökar andelen verksamhetsfinansierad IT – även kallad skugg-IT. Budgeten för verksamhetsfinansierad IT växer 4,4 procent 2018, jämfört med 3,8 procent 2017. Det betyder att gapet ökar ytterligare mellan IT-budget och verksamhetsfinansierad IT.

Hans Werner presenterade också de fyra trender som analysföretaget Radar ser som de starkaste för 2018:

  1. Industrialiseringen av IT. Ett drastiskt förändrat IT-ekosystem, mycket beroende på de internationella molnjättarna, se vidare första nyheten i detta blogginlägg.
  2. En adaptiv IT-organisation. Nycklarna här är centralisering och ökat tryck från massproduktionen av IT-tjänster parallellt med decentralisering och ökat tryck på innovation. Xaas – allt som molntjänst är ledordet i båda dessa led.
  3. Digitala ekosystem. Digitalisering har blivit alla verksamheters affärsutvecklingssystem. Men många har stannat vid e-handeln eller skyltfönstret, när de centrala effekterna på ökad konkurrenskraft kommer när digitaliseringen genomsyrar hela affären. Som hjälp för att se hur en verksamhet ligger till har Radar tagit fram ett digitaliseringsindex-benchmark.
  4. Cybersäkerhet. Eftersom internet har blivit all infrastrukturs infrastruktur, men säkerhet inte fanns med i grundspecen, är alla verksamheter nu sårbara. Hela den digitala ekonomin bygger på förtroende, därför är det helt centralt att lyckas med sin egen cybersäkerhet. Radar utvecklar detta vidare i en rapport som kommer snart och under en konferens på temat den 30 januari.

I prognosen på några års sikt lyfte Hans Werner fram 1 000-dollarshjärnan. Tesen är att år 2025 kommer det gå att köpa en dator inte större än ett armbandsur som har en den mänskliga hjärnans kapacitet för 1 000 dollar, eller under 9 000 kronor.

– Det innebär en processorkapacitet på 10 upphöjt till 16 cykler per sekund. Idag motsvarar det en datorkapacitet på motsvarande tre datacenter. Vad händer när kunderna eller fienderna har större datorkapacitet i handen än vad som finns i ditt datacenter, frågar Hans Werner.

Övrigt intressant i IT-och teknikvärlden från den gångna veckan:Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47