Public sector Market InBrief Norway 2016

Norway is a leader in adopting digital technology. In EU’s Digital Economy and Society Index (DESI), Norway outperformed all other nations except Denmark and is labeled as a ‘Running Ahead’ country. The index measures connectivity, human capital, use of internet, integration of digital technology, and digital public services.

Table of Contents

 • PAC’s Comment on the Public Sector
 • Profile of the Public Sector
  • Major Accounts
  • Sector Economy vs. SITS Market
 • Characteristics of the IT Market in the Public Sector
  • Market Segmentation (SITS Market)
  • Growth Rates Forecast (SITS Market)
  • IT Market KPIs (country comparison)
 • Medium-term Trends in the Public Sector
  • Major Trend Topics
 • Provider Landscape in the Public Sector
  • Major Software Providers
  • Major IT Services Providers
Detta material är producerat i samarbete med PAC (Pierre Audoin Consultants)

Radar erbjuder via ett globalt avtal med välrenommerade anaytikerbolaget Pierre Audoin Consultants (PAC), våra abonnenter tillgång till global data och insikt. PAC´s rapporter är på engelska och kommer att primärt återfinnas under flikarna Teknik och Leverantörsutvärdering. Radar ska samtidigt stärka PAC i Norden och globalt där de kommer att använda vår research, våra Benchmark modeller och våra rapporter i den globala affären.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du är inloggad med aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.