Public sector Market InBrief Sweden 2016

The Swedish public sector accounts for a large share of national economic activity. It is the third-largest sector in terms of value added to GDP, following the services industry and manufacturing. This fact, coupled with the fact that the public sector is very different from country to country and thus not as suited to packaged applications as other sectors, has resulted in the public sector becoming a major vertical sector for SITS investment, second only to manufacturing.

Table of Contents

 • PAC’s Comment on the Public Sector
 • Profile of the Public Sector
  • Major Accounts
  • Sector Economy vs. SITS Market
 • Characteristics of the IT Market in the Public Sector
  • Market Segmentation (SITS Market)
  • Growth Rates Forecast (SITS Market)
  • IT Market KPIs (country comparison)
 • Medium-term Trends in the Public Sector
  • Major Trend Topics
 • Provider Landscape in the Public Sector
  • Major Software Providers
  • Major IT Services Providers
Detta material är producerat i samarbete med PAC (Pierre Audoin Consultants)

Radar erbjuder via ett globalt avtal med välrenommerade anaytikerbolaget Pierre Audoin Consultants (PAC), våra abonnenter tillgång till global data och insikt. PAC´s rapporter är på engelska och kommer att primärt återfinnas under flikarna Teknik och Leverantörsutvärdering. Radar ska samtidigt stärka PAC i Norden och globalt där de kommer att använda vår research, våra Benchmark modeller och våra rapporter i den globala affären.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du är inloggad med aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.