Leverantörskvalitet 2017 ingår i Radars löpande rapportutgivning. Den presenterar utveckling och analys avseende kundnöjdhet inom fyra definierade delområden av IT-tjänstemarknaden, utifrån åtta frågeområden .

Rapporten kan även beställas separat genom att kontakta oss

Radar Leverantörskvalitet 2017

Riskerna ökar vid val av leverantör

Kunderna blir allt mer missnöjda med de lägst värderade IT-leverantörerna. Det visar Radars årliga kundnöjdhetsmätning Leverantörskvalitet.

Resultaten för 2017 visar att gapet ökar mellan de sämsta och de bäst rankade leverantörerna i tre av fyra kategorier.

Ur den upphandlade kundens synvinkel är risken att bli missnöjd störst inom segmentet Infrastruktur och drift. Uppsidan är i år nästan utraderad. Det beror dels på att området är starkt standardiserat och dessutom på att många leverantörer ligger nära toppnivån för de högst rankade leverantörerna, medan en svans halkar efter.

Segmentet Användarnära IT skiljer ut sig. Här ökar kundernas nöjdhet, vilket beror på att särskilt de lite större leverantörerna har paketerat tjänsterna och förenklat upphandlingen. Här är möjligheterna störst till att få ut lite mer av leverantörerna än förväntat. Samtidigt är det även här en grupp leverantörer som halkar efter och Radar förväntar sig en viss utslagning av dessa.

För IT-leverantörens del återspeglar kundnöjdheten flera intressanta trender som det gäller att ta höjd för och anpassa sig till. Ett sådant exempel är att infrastrukturområdet går mot en hög grad av standardisering när det gäller leverans av drift och IT-utrustning. Ett annat att kundnära tjänster går mot en högre grad av verksamhetskompetens och flexibilitet. De leverantörer som svarar upp mot detta får generellt högre betyg av kunderna i Radars undersökning än de som inte förmår att hänga med.

Nytt för i år är att Radar mäter leverantörens roll i relationen. Förhållandevis få bolag klarar att arbeta proaktivt gentemot kunden, trots att kunderna i allt högre grad kräver proaktiva snarare än reaktiva leverantörer, särskilt inom Verksamhetsnära IT och Konsulttjänster. En orsak är den goda konjunkturen med hög efterfrågan och stor kompetensbrist, men Radars förväntan är att andelen reaktiva leverantörer kommer att sjunka.

Inom segmenten infrastruktur och drift samt verksamhetsnära IT är det tydligt att mindre leverantörer är mer uppskattade av kunderna än större. Inom kategorierna användarnära IT och konsulttjänster är det istället de större bolagen som levererar hög kvalitet ut kundernas synvinkel. Gemensamt för samtliga fyra områden är att kunderna värderar bolag som har en hög lokal närvaro.

Så här ser topp fem-listorna ut för de fyra huvudsegment som Radar använder för att dela in IT-marknaden:

 • INFRASTRUKTUR & DRIFT
 • 1 CloudPro (2)
  2 Proact (5)
  3 Dicom (3)
  4 DGC (1)
  5 GDM (ny)
 • VERKSAMHETSNÄRA IT
 • 1 Infotool (2)
  2 Advania (ny)
  3 Orango (4)
  4 iStone (1)
  5 Softronic (5)
 • ANVÄNDARNÄRA IT
 • 1 Caperio (3)
  2 Tieto (ny)
  3 Atea (ny)
  4 TDC (1)
  5 Axians (2)
 • KONSULTTJÄNSTER
 • 1 AddPro (1)
  2 Acando (ny)
  3 EVRY (2)
  4 Sogeti (3)
  5 Kontract (ny)

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.