Radar om IT-budgetar och trender 2018

Under årets upplaga av nordens största IT-event, Radar Summit den15 november på Münchenbryggeriet i Stockholm, presenterar arrangören och analysföretaget Radar Ecosystem Specialist, utsikterna för svenska verksamheters IT-budgetutveckling och de trender som påverkar marknaden mest.

  • Den totala IT-budgeten för svenska verksamheter förväntas växa med +1,6 procent.
  • Den del av IT-kostnaden som finansieras direkt av verksamheten förväntas växa med +4,4 procent.

Drivkrafter och trender bakom är:

  1. Fokus på optimering och automatisering
  2. Ökad digitalisering
  3. Behov av IT-driven förändring
  4. Behov av IT-driven innovation
  5. Nya sätt att producera och leverera IT (Kostnadsreduktion)

Marknaden växer med ca 2 procent under 2018 med störst tillväxt inom tjänstesektorn där volymen ökar med 8–10 procent och värdemässigt med ca 4 procent med fortsatta inslag av industrialiseringseffekter och priserosion. Det finns även inslag av kompetensbrist och ökade priser på konsulter.

För ytterligare information, kontakta 

Hans Werner, vd för Radar Ecosystem Specialists

hans.werner@radareco.se

0735-39 15 51