Rekrytering

Rekrytering av kompetens IT-personal är ett jätteproblem som bara ökar. Experter talar nu om vikten av att bredda rekryteringsbasen, för att få in såväl fler kvinnor, fler olika åldrar som fler olika nationaliteter. Foto: Bram Naus/Unsplash

2017-08-23

Radarbloggen: Här är kompetenserna som ökar mest

Den värsta utmaningen för dagens IT-verksamheter är inte hur man ska hänga med i de senaste teknikhajperna – AI, AR eller IoT. Det skriande tomrummet är bristen på kompetens.

Den som ringer valfri konsultchef, rekryterare eller CIO får ett entydigt svar på vilken den största utmaningen är just nu: Svårigheten att rekrytera.

Enligt Stockholms handelskammares senaste undersökning, Stockholmsbarometern, är bristen på arbetskraft inom ”databranschen” i Stockholm den största på nästan sex år.

Radars senaste undersökning, IT-Radar Update 2017, visar att det finns ett stort och ökande behov av såväl ledningskompetens i form av arkitekter och projektledare som av personer som förstår verksamheten och affären. Den genomsnittliga projekttiden sjunker dessutom, vilket medför att behoven ökar av att snabbare kunna växla in och ut resurser.

Efterfrågan är störst just nu av säkerhetsexpertis. Nästan hälften, 49 procent, av företagen i Radars undersökning, säger att behoven ökar av den typen av kompetens. Näst mest ökar behovet av projektledare vilket 46 procent uppger. Tredje mest eftersökt är arkitekter, som 40 procent av bolagen ser ett ökat behov av.

Det kommer att fortsätta att vara svårt att rekrytera inom cybersäkerhet de kommande fem åren.

Ett exempel är KPMG som behöver fler experter inom cybersäkerhet.

– Det finns en stor kompetens- och resursbrist inom cybersäkerhetsområdet i Sverige. Det är svårt att rekrytera personal och det kommer också att fortsätta att vara svårt under de kommande fem åren, säger Johan Björk, ansvarig för informationssäkerhet på KPMG.

Varför är det så?

– Det finns bara 2–3 utbildningar som är relevanta på området idag. Alla slåss om de få som kommer ut – allt från myndigheter till försvaret, vanliga större bolag, IT-leverantörer och konsultbolag.

Samtidigt minskar behovet av IT-personal som systemtekniker och drifttekniker, på grund av en ökad grad av automatisering. Ser man till hur företagen värderar kompetenstillgången i Radars undersökning framgår att tillgången är störst av servicedeskpersonal, vilket 45 procent uppger. Projektledare, som många ser ett ökat behov av, har företagen samtidigt en god tillgång av. Förklaringen är troligen att yrkeskategorin är bred. Generella projektledare finns det gott om men erfarna med inriktning på till exempel cybersäkerhet eller särskild verksamhetskompetens är betydligt svårare att hitta.

Högst på agendan för svenska företag just nu står digitalisering, som 61 procent av svenska bolag har pågående strategiska investeringar i, enligt Radars undersökning. Det innebär projekt med en högre grad av verksamhetspåverkan och det speglar behoven av kompetens. Näst största strategiska investeringsområdet är informationssäkerhet, beroende på nya regelverk från EU och ett ökat digitalt hotklimat.  Det förklarar de ökade behoven av kompetens inom IT- och informationssäkerhet.

Hajpade tekniker som AR (augmented reality, förstärkt verklighet, AI (artificiell intelligens) och IoT (internet of things, sakernas internet), ligger däremot förvånansvärt långt ned på de flesta företags listor.

På grund av den ökade digitaliseringen behöver nu alla verksamheter mer IT-kompetens.

– Behovet av it-personal har alltid varit stort och det ökar hela tiden. Tidigare var det IT-verksamheter som behövde personal. På grund av den ökade digitaliseringen behöver nu alla verksamheter det. Banker är inte längre ett ställe främst för ekonomer, de är lika mycket IT-företag. När det tidigare främst behövdes kommunikatörer och reklamare på marknadsavdelningarna behövs nu ett stort teknikkunnande, säger Maria Widegren, rekryteringschef på rekryteringsbolaget Dfind IT.

Förutom problemet att det utbildas för få inom många IT-kompetenser är ytterligare en utmaning den ojämna könsfördelningen.

Ett exempel på det senare är debatten under sommaren kring sexism och antifeminism inom den amerikanska techsektorn. Den mest spridda och diskuterade nyheten i den digitala världen häromveckan är den om en Google-anställd som sparkats efter att ha skickat ut ett mejl till samtliga anställda med kritik mot företagets mångfaldspolicy. Samtidigt anklagas Google av det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet, Department of Labour, för att systematiskt diskriminera kvinnor. På senare år har hela techsektorn fått mycket kritik för det och i början på sommaren tvingades Ubers vd att avgå efter en skandal kring sexuella trakasserier, diskriminering och aggressiv kultur på företaget.

– Om man tittar på könsfördelningen inom branschen och när det gäller de olika datautbildningarna är man för dålig på att locka tjejer. Det är en av nycklarna till kompetensbristen. Tjejerna utgör 50 procent av de potentiella studenterna. Man måste börja jobba i lägre åldrar för att få tjejer intresserade av datorer och IT, i redan i slutet av mellanstadiet och i högstadiet, säger Maria Widegren.

Jag tror att blandade team är relevant om man vill sälja på en global marknad.

Detectify är en riskkapitalfinansierad snabbväxande svensk startup inom det heta cybersäkerhetsområdet.

– Generellt är det jättesvårt att hitta kompetent personal. Vi lockar med spännande projekt och samarbeten med de stora globala internetföretagen. Det gör det betydligt lättare. Men ska du anställa en IT-säkerhetssamordnare i en kommun är det både svårt att hitta personen och när den väl är anställd svårt att behålla den, säger Rickard Carlsson, vd på Detectify.

– Vi rekryterar från hela världen. Vi har 25 anställda och tio olika nationaliteter. När det gäller kvinnor är målet att vi ska ha blandade team i alla områden – teknik, sälj och marknad. Men det krävs mycket av oss, särskilt när det gäller utvecklarna. Vi har faktiskt pausat den allmänna rekryteringen just nu eftersom vi har tappat ett par kvinnor och behöver få in 2–3 nya.

Varför är det viktigt?

– Vi vill ha blandade team med rätt känsla och kompetens när det gäller både kön och nationalitet. Jag tror det är relevant om när man vill sälja på en global marknad.

De stora IT-konsultbolagen har samma problem, men en större utmaning eftersom många arbetssökare ser deras varumärken som tråkigare än de coola startupbolagen.

– Visst är det så. Men vi jobbar faktiskt på många sätt som startups och med häftiga teknikområden som AI och kognitivt. Svårigheten är att kommunicera det. Vi tror att kommunikationen börjar inifrån och har därför under det senaste året jobbat hårt internt. Vi har till exempel väldigt många duktiga medarbetare och de är de bästa ambassadörerna för oss, säger Lena Ottosson, marknads- och kommunikationschef på Evry.

Det har börjat ge avtryck på mätningar som Universums arbetsgivarundersökningar. Samtidigt har konkurrensen om arbetskraften ökat i och med att stora vanliga företag som Vattenfall och Volvo lockar kompetens, tidigare sökte sig unga med IT-kompetens i större utsträckning till IT-företag.

– Dessutom är konkurrensen stor från heta bolag som Google, Apple och Klarna. Att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke är lika viktigt för oss som att ha ett starkt varumärke gentemot kunder.

Kompetensfrågan har blivit så central att den nu ligger som en återkommande punkt på lednings- och styrelsemöten på många av företagen i branschen.

Här hittar du sammanfattningen av IT-Radar Update 2017, där du som Radarkund också kan ladda ned hela rapporten.Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47