Svårare att IT-upphandla

Större krav på IT-upphandlare och jättarna trappar upp på blockkedjeteknik respektive AI.

2017-09-01

Radarbloggen: Pressen ökar på IT-köparna

Gapet ökar mellan de bästa och sämsta IT-leverantörerna, blockkedjetekniken kommer in på allt fler området och IT-jättarna samarbetar om AI. Det är några av veckans intressantaste nyheter.

1. Svårare att välja rätt IT-leverantör

Årets upplaga av rapporten Leverantörskvalitet visar att gapet ökar mellan de bästa och de sämsta IT-leverantörerna inom tre av fyra undersökta segment. Det innebär större krav på upphandlaren av IT-tjänster eftersom risken att välja fel ökar.

Undersökningen har fått stort genomslag, med artiklar i Ny Teknik, IDG och Verkstadsforum.

Uppsidan inom infrastruktur och drift är nästan utraderad, visar rapporten. Det är en konsekvens av en starkt standardiserad marknad, där internationella molnjättar som Microsoft, Google och Amazon tar allt större mark. Lokala leverantörer behöver skilja ut sig genom lokalt anpassad proaktiv hjälp, vilket kunderna frågar efter. Det är också mindre lokala bolag snarare än stora globala jättar som kommer högst upp i kundnöjdhetsmätningen inom området; CloudPro, Proact, Dicom, DGC och GDM.

Inom verksamhetsnära IT sjunker kundnöjdheten något jämfört med förra året. Förklaringen är ökade krav på affärsvärde, tydlig mätbar verksamhetseffekt och en mer dynamisk genomförandemodell. Kunderna vill ha en snabbare och mer flexibel utvecklingscykel och att leverantörerna mer självständigt kommer med förslag på förbättringar. Även inom verksamhetsnära IT ökar risken för kunden eftersom gapet ökar mellan de högst och de lägst betygsatta leverantörerna. Många av de som får högst betyg av kunderna i området är mindre bolag, med stark lokal närvaro; Infotool, Advania, Orango, Istone, Softronic.

Leveransmodellen har på senare  gått mot ökad paketering och enklare beställning, vilket kunderna uppskattar.

Tittar vi på användarnära IT är det utmärkande att leveransmodellen på senare år har gått mot ökad paketering och enklare beställning, vilket kunderna uppskattar. Kundnöjdheten ökar generellt i segmentet. De leverantörer som lyckas bäst är samtliga lite större bolag som klarar att lägga kraft på standardiseringen av sina tjänster. Mest uppskattade bolag i undersökningen är Caperio (uppköpt av Advania medan mätningen pågick), Tieto, Atea, TDC och Axians.

Slutligen har Radar undersökt området konsulttjänster. Här är kundnöjdheten väldigt lik den från föregående år. Prispress och svårigheten att hitta rätt kompetens märks i undersökningen. Intressant är frånvaron av de globala konsultjättarna och inte minst de indiska outsourcingbolagen. En förklaring kan vara att kunderna värdesätter nära samarbete och förståelse för lokala regler och förhållanden. Just nu ser vi en uppdelning av konsulter som arbetar mer reaktivt och andra som är bra på att arbeta proaktivt. Radar tror att andelen som arbetar proaktivt kommer att öka, men att det samtidigt kommer att innebära högre priser för kunderna inom vissa områden. De leverantörer som får högst betyg inom konsulttjänster är Addpro, Acando, Evry, Sogeti och Kontract.

2. Alla hoppar på blockchain

Ingen vill stå kvar på stationen när blockkedjetåget har gått. Följaktligen hoppar ”alla” de stora på.

Just nu tycks det vara extra hett att använda tekniken i syfte att skapa större transparens i sina logistikflöden (”supply chains”). Microsoft har nyligen lanserat ramverket Coco, IBM har inlett ett projekt tillsammans med stora matproducenter, kinesiska Alibaba har ett liknande partnerskap ihop med PWC. Alibaba har också dragit igång ett projekt ihop med kinesiska myndigheter för att använda blockkedjeteknik inom sjukvården. Brittiska revisionsjätten EY har dessutom inlett ett samarbete med Toyota för att använda blockkedjeteknik i försäkringslösningar.

3. Microsoft och Amazon samarbetar kring AI

Om blockkedjetekniken huvudsakligen används i mer experimentella projekt är AI betydligt mer konkret. Två av de mest kända lösningarna är Microsofts Cortana och Amazons Echo. Nu inleder bägge företagen ett samarbete. New York Times skriver att en orsak kan vara att vare sig Microsoft eller Amazon har lyckats med sina mobillösningar och därför ligger efter i användning jämfört med Apples Siri och Googles Assistant.

Andra intressanta nyheter från den gångna veckan:Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47