Pressmeddelande

STATLIG MYNDIGHET VÄLJER RADAR GENOM TILLDELNINGSBESLUT I KONKURRENS MED GARTNER SVERIGE

Radar tilldelas uppdraget att bistå en statlig myndighets digitaliseringsarbete genom rådgivning och analys- och faktastöd. Uppdragets syfte är att nå ökad effektivitet i myndighetens samtliga verksamhetsprocesser. Upphandlingen avser rådgivningstjänster och tillgång till Radars fakta- och kunskapsbank med tillhörande benchmarkmodeller.

”Vi är mycket glada över tilldelningsbeslutet vilket bekräftar vår kapacitet och förmåga inom rådgivning och faktabaserat stöd och vi ser nu fram emot att få samarbeta med myndigheten i dess viktiga digitaliseringsarbete. Genom vår kunskapsbank, inklusive arkiv och benchmarkmodeller, och våra erfarna konsulter och analytiker kan vi tillsammans med myndigheten nå den eftersökta effektiviseringen och skapa verkliga värden från digitaliseringsarbetet”, säger Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists.