Anna David, UC

För Anna David på UC är det viktigt att känna sig prioriterad som kund. Därför föredrar hon mindre framför större outsourcingleverantörer. Foto: Sverker Brundin/Radar.

2017-09-19

Radarbloggen: UC vill hålla konsulterna kort

Under Anna Davids sju år som IT-chef har andelen konsulter ökat kraftigt. Hon vill ha stor flexibilitet och korta kontrakt.

–  Konsultavtalen ska vara flexibla uppåt och nedåt. Jag vill kunna ställa om med upp till 60 procent på 1–3 månader. Oftast handlar det om justeringar nedåt, säger Anna David.

I torsdags var hon den första huvudtalaren ut under Radar Sourcing-konferensen på Hotell Birger Jarl i Stockholm. 200 besökare hade sökt sig hit för att mingla, knyta kontakter, lära sig mer om sourcing och för att ta del av de senaste trenderna.

– Nackdelen med vår modell är att det blir lite dyrare. Men många leverantörer vill låsa in en i volymavtal. Det fungera ofta inte med hur vi vill arbeta, säger Anna David.

Den situation hon beskriver stämmer väl överens med Radars rapport IT-Radar Update 2017 om den svenska IT-marknaden. Den snabba teknikutvecklingen gör att den genomsnittliga längden för affärskritiska IT-projekt blir allt kortare. Snittet för affärskritiska projekt är idag 8,5 månader. För UC:s del har snittiden sjunkit, från 9–12 månader för fyra år sedan till 3–6 månader idag.

Jag tror inte på utvecklare i Ukraina.

UC har gått över till agil utveckling över hela linan, vilket även berör affärsutveckling. Dessutom har man anammat en devops-orienterad organisation. Det är ett sätt att öka släppen av nya funktioner. Tidigare gjorde man 4–6 releaser per år.

– Vi är på väg mot deployment varje dag, hela vägen mot kund, säger Anna David.

Varför är det så bråttom att komma ut med nya funktioner?

– Ett exempel är mängden kreditupplysningar på privatpersoner. De görs mycket oftare nu än tidigare. Utvecklingen inom e-handeln har lett till att handlare fattar riskbeslut på mycket mindre belopp än förr, ner mot 3 000 kronor, säger Anna David.

Kraven på informationsförsörjning från källor som Spar-registret har ökat i och med en mer utbredd e-handel. Det gör att e-handlarna kan göra andra typer av riskmodeller än tidigare.

– Då förväntar sig kunderna snabba uppdateringar, säger Anna David.

Anna David, UC, och Nils Molin, Radar

Anna David, UC, och Nils Molin, Radar under Radar Sourcingkonferensen i torsdags. Foto: Sverker Brundin/Radar.

UPC har under de senaste åren dessutom fått allt fler privatpersoner som kunder, för närvarande 450 000. Dessa vill ha snabb information om sin egen kreditinformation, hjälp med skydd mot ID-kapning med mera.

Sedan Anna David tillträdde på UC har andelen konsulter ökat kraftigt och den egna personalstyrkan sjunkit väsentligt; från 65 till 24 anställda. Med konsulter inberäknat basar Anna David för 120 personer.

– Nu är vi nere och vänder. Framöver anställer vi kanske några utvecklare, IT-arkitekter och lösningsarkitekter, säger Anna David.

Anledningen till att ha många konsulter är att verksamheten ska bli mer flexibel.

– Konsulterna är lika viktiga för mig som de anställda, säger Anna David.

Men hon nobbar de globala outsourcingföretagen.

– Vi jobbar mycket i gemensamma team. Det är viktigt att personerna i dem sitter geografiskt tillsammans. Det gäller från utvecklare till affär, från devops-personerna till leverantören, säger Anna David.

– Jag tror inte på utvecklare i Ukraina. Utvecklarna ska känna pulsen och vara med i mötesrummen, de ska känna till affären.

Är även språket en faktor här?

– Ja. Kanske inte lika mycket för utvecklarna, men för affärsverksamheten är det svårt om man inte hänger med i språket. Vi vill ha liv och rörelse, att man interagerar med varandra till vardags, säger Anna David.

Man blir inte tillräckligt viktig som kund för de stora globala företagen.

Det är inte bara geografi och språk som är orsaken till att hon hellre väljer mindre lokala sourcingföretag.

– Man blir inte tillräckligt viktig som kund för de stora globala företagen, säger Anna David.

UC:s har en multisourcingstrategi, där företaget väljer ut specialister för särskilda behov. Det sker med rullande treårsavtal.

– Jag vill inte ha för långa avtal. Det finns annars en risk att man blir lite lat, både som leverantör och beställare, säger Anna David.

Trenden att kunderna uppskattar lokala outsourcingföretag mer än de globala spelarna är tydlig i Radars mätning av kundnöjdhet, Leverantörskvalitet 2017. Det är troligt att många resonerar precis som Anna David vid val av leverantör.

En annan tydlig trend i svenska IT-verksamheter, vilket syns i IT Radar Update 2017, är att budgetarna ökar måttligt, mindre än inflationen. I praktiken vill organisationsledningarna att IT ska göra mer för mindre pengar.

– Precis så är det för oss också. För att klara kraven jobbar vi med automatisering. Vi ser jätteffekter särskilt av automatisering för test, säger Anna David.

Hög tillväxttakt

UC är ett privat företag som sysslar med kreditinformation. Bolaget hade 2016 en omsättning på 678 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 57 miljoner kronor. Företaget har för närvarande omkring 300 anställda.

Bolaget växer med 8–10 procent om året, både organiskt och via förvärv. Under senare år har UC bland annat köpt upp Allabolag och bostadsvärderingsföretaget Ljungquist Information.

Idag är all systemutveckling och all drift outsourcad. UC har en mix av egna och outsourcade projektledare och lösningsarkitekter medan chefsorganisationen helt består av egna anställda.

Artikelförfattare
Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem. Radars insikt byggs upp genom tusentals strategi-, prioriterings- och nyckeltalsjämförelser som såväl IT-beslutfattare som leverantörer låter Radar genomföra och analysera varje år.