Viktiga IT-områden att prioritera under 2017

Syftet med denna rapport är att belysa ett antal IT-områden som är viktiga för alla svenska såväl som nordiska verksamheter under 2017 och framåt. Den är skriven ur ett svenskt perspektiv men varje område inleds med det nordiska perspektivet. Valet av områden har sin grund i IT-verksamhetens verklighet, där man oavsett prioriteringsområden fortsatt kommer att ha ett fokus på kostnadskontroll. Dessutom driver idag den övriga verksamheten IT-investeringar i allt större utsträckning, till exempel inom analytics.

Det talas mycket om digitalisering men inte alls lika mycket om vad det egentligen är. Vanligtvis handlar det i medierna om ett konsumentperspektiv, även kallat front-end digitalisering, vilket bara delvis omfattar alla de områden som digitaliseringen egentligen innebär. Utan att gå in på för djup detaljnivå ämnar rapporten visa både områden som vanligen prioriteras men även de digitaliseringsområden som vanligen missas. Områden som egentligen är viktigare i det längre perspektivet. Ett sista men viktigt område handlar om kommunikation och ett samexisterande mellan IT och resterande verksamhet.

Radar ger här konkreta råd för hur samarbetet måste utvecklas och hur en större förståelse kan skapas från båda sidor, framför allt när det gäller ekonomi och krav på IT.

Samtliga områden beskrivs kortfattat på en eller två sidor. Förhoppningen är att materialet ska vara enkelt att ta till sig men samtidigt tillräckligt kärnfullt för att ge dig som läsare något konkret att kunna omsätta i praktiken. Ett exempel på det konkreta är olika nyckeltal för budget, kostnader eller andra nyckeltal som kan jämföras med den egna verksamheten.

Ladda ner rapporten

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.