2018 Applications Trends Report

För att klara existerande krav på drift i kombination med ökande behov av digital innovation behöver CIO:n dra nytta av en rad nya trender. I en engelskspråkig rapport beskriver Radar de sex just nu viktigaste.

Tre mål för CIO:n är att få upp produktiviteten på företaget, möjliggöra företagets tillväxt med hjälp av teknik och att optimera IT-verksamhetens effektivitet. Det finns sex trender på snabb frammarsch som har potential att väsentligt bidra till måluppfyllnaden. I rapporten som finns att ladda ned i sektionen härintill är samtliga beskrivna. Är du bara intresserad av ett eller ett par delområden kan du ladda ned en delrapport.

  1. Artificiell intelligensAI är en snabbt växande kraft som har potential att leverera stort värde genom att hitta konkreta åtgärder ur stora datamängder. Men för att få fullt värde kräver den en analys. Finns för det första stora datamängder? Är organisationen mogen för att arbeta strukturerat med data?
  1. Affärsarkitektens nya roll. När företagen går från egenutvecklat till allt mer standardiserade och molnbaserade lösningar förändras affärsarkitektens domän. Värdet blir allt större av expertis inom specifika affärsprocesser. Har existerande affärsarkitekter rätt kompetens? Har organisationen förstått behovet av nya typer av affärsarkitekter?
  1. BlockchainSmarta kontrakt med blockkedjeteknik har potential att göra affärsprocesser effektivare, att öka säkerhet och möjlighet till uppföljningar liksom att införa nya intäktsströmmar till låg kostnad. Men finns tillräckliga säkerhetsstandarder på plats? Och finns väl analyserade användningsfall?
  1. Förstärkt verklighet (augmented reality – AR). Potentialen är stor för ökad kundupplevelse i detaljhandeln. AR ökar också effektiviteten för arbetare i industrin, exempelvis lagerarbetare. Men, är mottagaren redo? Är existerande hårdvara tillräcklig eller krävs ny?
  1. IoT-förstärkta tjänsterPotentialen är stor och dessutom bevisad för interna proaktiva produktlösningar, nu kommer allt fler externt vinstdrivande införanden. Men har företaget tillräckligt bra grunddata? Är kundnära användningsfall analyserade?
  1. Konvergerad kundupplevelseTvå tredjedelar av alla kunder ser antalet kanaler för interaktion som en helhet. Därför är det lönsamt med ett system för en sammanhållen ”customer experience”. Men är de ofta stora investeringskostnaderna mödan värd? Går det att utnyttja existerande mer eller integrera dem bättre?

As IT trends find tangible and commercial purpose in the market, in the form of a killer application or a new practice, it is critical for IT executives to evaluate the implications of change on industry and business strategy.

  • IT executives need to avoid running a business that overlooks innovation and falls behind.
  • IT leaders need to recognize trends and develop an action plan that will generate business value for their stakeholders.
  • IT executives now realize that they need to assume the roles of the IT manager, business partner, and innovator to deliver value to the IT department, enterprise users, and business.

Determine how to explore, adopt, and optimize the technology and practice trends in this report by understanding which of the core objective(s) each trend serves. Download the whole report in the download area or just the subject you are interested in:

Number of slides: 50
Language: English

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.

2018 Applications Trends Report