Bimodal IT fungerar inte.

En lyckad styrningsmodell för IT kräver en helhetsvy. Det saknar bimodal IT.

2018-06-27

Bimodal IT – fungerar inte i praktiken

En trestegsmodell med integration i mitten är en väsentligt mycket mer logiskt uppbyggd modell för digital transformation än Gartners ”bimodal IT”. Det anser analysföretaget Radar Ecosystem Specialists.

– Vi har stött på ett antal felsatsningar ute i svenska företag och myndigheter orsakade av bimodal IT, säger Måns Wallin, senior rådgivare på Radar.

Enligt Gartner behöver CIO:n arbeta i två tempon samtidigt för att klara av en digital transformation. För att beskriva det hela hittade det amerikanska analysföretaget 2014 på begreppet bimodal IT, som på svenska ibland kallas tvåtakts-IT. I det ena spåret arbetar CIO med traditionell IT-drift. I det andra med digital innovation.

Enligt Gartner bör innovativ IT ske i mixade team och produktionen ska ske ickelinjärt. Man ska här också arbeta med någon form av agil metod, som Scrum eller Scaled Agile Framework (Safe). Gartner beskriver det som att innovationsspåret har en sprinters tempo, medan det traditionella spåret rör sig som en maratonlöpare. Bimodal IT har sedan dess blivit en av de mest kända och diskuterade universallösningarna för att öka effektiviteten i IT-leveransen.

Vidareläsning

Missa inte Radars rapportserie “Den perfekta stormen” som ger dig en fördjupning på temat i artikeln:

Gartner fick ganska snabbt mothugg, bland annat av analytikern Jason Bloomberg i affärstidningen Forbes, som 2015 kallade bimodal IT för Gartners katastrofrecept. Och analysföretaget Forrester gick 2016 ut med att bimodal IT riskerar att leda till en farlig företagskultur, med arkitekturer och team som står i motsats till och konkurrerar med varandra.

Men en bimodal världsbild är enkel, pedagogisk och lättförståelig. Och Gartner har stor pondus. Många CIO:er har därför ändå försökt arbeta enligt analysföretagets rekommendationer. Det har inte blivit så lyckat.

– Det leder typiskt till stora konflikter mellan utvecklingsavdelningen och driftavdelningen. Att den ena gruppen ska jobba med snabba cykler och den andra med långsiktighet anser vi är fel. Det är också bekräftat från det vi hör från våra kunder, säger Måns Wallin.

Radar konstaterar i rapporten ”Den perfekta stormen del 3: CIO i stormens öga” att det finns ytterst få exempel på att bimodal IT fungerar i praktiken. Modellen tar inte hänsyn till hela flöden och skapar istället suboptimerade grupper. Deras leveranser skapar konflikter eftersom de inte är i fas med varandra och dessutom konkurrerar om samma resurser. När leveranserna sker genom isolerade öar präglade av särintressen försvårar det industrialisering och effektivitet. Det går inte heller att se vilken linje i kedjan som har problem.

En orsak är att bimodal IT berättar väldigt lite om hur processer, ledning och styrning ska integreras i en heltäckande leveransmodell. Det existerar inte heller någon vägledning i hur IT och verksamheten ska samverka med varandra.

– Om du vill åstadkomma verklig förändring måste du få hela organisationen att jobba enligt samma principer. Det är vad företag som Google och Amazon lyckas med, säger Måns Wallin.

Ett svar på det tankesättet är devopsmodellen, som ursprungligen är hämtad från industriproduktion.

– Devops är ett försök att få den agila utvecklingsavdelningen och den lite tröga driftavdelningen att komma överens och jobba enligt samma princip. Många av våra kunder säger att det delvis har löst problemet mellan agilt, driftsäkert och stabilt, säger Måns Wallin.

Radars rekommendation, som framgår av rapporten, är att betrakta IT-leveransen utifrån de tre områdena automation, integration och innovation – en modell som Radar kallar ”Industrialiseringen av IT”.

– Vi pratar inte om kultur eller tempo utan om grundprinciper för it-produktion, säger Måns Wallin.

Som bilden nedan visar går rörelsen från höger till vänster. Det följer logiken i industriell produktion och speglar företagsekonomiska principer för värdeskapande och principer för kvalitetssystem, skala och bransch. Detsamma gäller för risk och förändringstakt.

Industrialiseringen av IT

Digitaliseringen innebär att förändringstempo och potentiell utväxling på teknisk innovation dramatiskt har eskalerat. Det som skapar verkligt värde är en uppdatering och förfining av det ursprungliga uppdraget, inte att skjuta till nya funktioner eller roller för att ”hjälpa” CIO.

Trestegsmodellen visar hela kedjan som organisationen måste arbeta efter. Den visar också hur man anpassar centrala funktioner som resursförsörjning, sourcing, styrning, arkitektur, uppföljning och utvärdering efter vad som produceras.

– Om du tar leverantörsstyrning måste du vara tydlig med vilka leverantörer som kan bidra med respektive innovation, integration eller automation, säger Måns Wallin.

De globala IT-fabrikerna är exempelvis ledande på automation, medan lite mindre leverantörer kan vara vassa på vissa innovationsbitar. En nyckel är de leverantörer som är duktiga på integration.

Just integrationssteget har sjunkit för långt bak i samband med bimodal IT. Integration förutsätter en överblick över de ingående momenten, relationerna och principen i systemen. Sammantaget är den kompetens som ligger här sannolikt viktigare än all annan digital kompetens som förutsätts driva innovation.

– Man måste få till integrationen av allt det nya fina man har utvecklat, så att det lirar med det man redan har. Integrationsdelen är underskattad och lite bortglömd, säger Måns Wallin.

Artikelförfattare
Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem. Radars insikt byggs upp genom tusentals strategi-, prioriterings- och nyckeltalsjämförelser som såväl IT-beslutfattare som leverantörer låter Radar genomföra och analysera varje år.