Cloud Wars: Trillions of dollars at stake

– Radar’s Thought Leadership August

Thought Leadership August. Cloud and AI.

Mörka skyar tornar upp sig på molnhimlen

AI är Googles främsta vapen. Kommer det att räcka i den stundande kampen? Väldigt mycket händer nu kring Infrastructure, Platform och Software as a service.

Molnet är idag den främsta inkomstkänslan för en mängd leverantörer. Inte bara de yngre och hetare, som Amazon utan även för alla de gamla etablerade – alla från Microsoft till IBM och EMC.

Nu tornar Det stora molnkriget upp sig. I riskzonen befinner sig inte bara de stora leverantörerna utan också länder. Insatserna är enorma, men det är också vinsterna.

Läs mer av Radars VD Hans Werners spaning i Thought Leadership August. Texten är på engelska.Dark skies loom over a cloudy sky

AI is Google’s premier weapon. Will it be enough in the current struggle? A lot of things happen now around Infrastructure, Platform and Software as a service.

Today, the cloud is the main source of income for a variety of suppliers. Not only the younger and hotter ones, like Amazon, but also for all the old and established – all from Microsoft to IBM and EMC.

Now the Great Cloud War is on it’s way. Not only the major suppliers are at risk, but also whole countries. The stakes are huge, but also the winnings.

Read more in this trendspotting from Radar Ecosystem’s CEO Hans Werner. The text is in English.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.

Tidigare utgåvor av Thought Leadership

The sciience of innovation

 THOUGT LEADERSHIP – THE SCIENCE OF INNOVATION

THOUGHT LEADERSHIP January – Some good news