Spotify – ett exempel på en network orchestrator

2018-04-06

Därför är Spotify viktigt för dig

I veckan noterades den svenska framgångssagan Spotify (med juridisk hemvist i Luxemburg av skatteskäl) på New York-börsen, NYSE. Det är intressant för långt fler än investerare och musikintresserade.

Spotify – entreprenören Daniel Eks sagolika framgångssaga – är nu högre värderat än H&M eller Ericsson, trots att företaget aldrig har gått med vinst och enligt prognoserna inte ser ut att göra det förrän tidigast 2020.

Hur kan värderingen vara så hög? Varför är det här relevant för dig som arbetar med digitalisering i någon form?

Ett skäl är att företaget är ett tydligt exempel på en ”network orchestrator”. Andra exempel – med höga värderingar – är företag som Tesla, Dropbox och Alibaba.

Internationell forskning visar att det grovt går att dela in företag i fyra övergripande affärstyper: Assett builders, Service providers, Technology creators och Network orchestrators. De två förra är de mer traditionella – produkt- eller tjänsteföretag. De två senare är nyare, med avstamp i digitaliseringen. Ju högre upp i värdekedjan – asset providers är längst ned och network orchestrators är längst upp – ju högre värde bidrar företaget till en nations ekonomi.

En network orchestrator bygger ett ekosystem av kunder och partner. Det kan vara i form av en tjänst eller produkt dit användarna bidrar, rådgivning, samarbete eller relationsskapande. Nätverksdirigenten sitter som en spindel i mitten och tillhandahåller en plattform, ett ramverk eller liknande. Den här typen av företag genererar betydligt högre både omsättning och vinster än andra. De får därför en rejäl hävstång i tillväxt, med en faktor åtta i snitt.

Som Radar tidigare har visat pågår just nu en radikal omställning av IT-branschen. Den övergripande trenden är industrialiseringen av IT och vi befinner oss just nu i stormens öga. Orsakerna är kraftigt ökad andel molntjänster kommande år, ökad outsourcing, standardisering och leverans av IT från ”fabriker”, samtidigt som nya och disruptiva tekniker börjar få ordentlig fart – Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI) och blockchain (blockkedja).

Dessutom gör digitaliseringen att företag som tidigare inte var IT-leverantörer blir det – leverantörer med branschexpertis inom allt ifrån medicinsk utrustning till ingenjörs- och juristfirmor. Sammantaget har en tredjedel av alla IT-konsultbolag i Sverige inte förutsättningarna för att klara den omställning som sker de närmaste två åren.

För att ett mer traditionellt IT-konsultföretag ska ställa om till en network orchestrator kräver det en stor insats – inte minst i tid, utbildning och inställning till verksamheten. Rollen innebär att ”ta över” styrningen av kunders IT-avdelningar.

Det kan beskrivas som en förädlad och utökad SIAM- eller Service Integrator-roll, med ansvaret att föreslå eller välja IT-lösningar för kunden från ett verksamhetsutvecklingsperspektiv. Dessutom att styra och samordna leverantörer och även att implementera IT-lösningarna och följa upp verksamhetseffekterna. Värdeskapandet ligger i att skapa affärs- eller verksamhetsnytta genom att hjälpa till i att innovera, utveckla och förändra affärs- och verksamhetsprocesser.

En sådan roll ställer krav på att befinna sig högt upp i kundens värdekedja och att skapa verksamhetsnytta genom att utveckla och förändra verksamhetsprocesser med teknikens hjälp. Dessutom kräver det en mycket god produktkunskap inom standardiserade områden och de globala molntjänstfabrikernas erbjudanden. Närhet till kunden i kombination med produktkunskap är avgörande.

Artikelförfattare
Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem. Radars insikt byggs upp genom tusentals strategi-, prioriterings- och nyckeltalsjämförelser som såväl IT-beslutfattare som leverantörer låter Radar genomföra och analysera varje år.