Den perfekta stormen del 2: Disruptiva tekniker

De här teknikerna slår igenom snabbare än molnet

Pressmeddelande. En ny rapport från analys- och rådgivningsföretaget Radar Ecosystem Specialists pekar ut tre tekniker med särskilt disruptiv potential.

Rapporten ”Den perfekta stormen del 2: Tekniker med disruptiv potential” visar att följande teknikområden bidrar till den stora omdefiniering av hela IT-branschen som Radar kallar ”den perfekta stormen”: Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI) och blockkedja (Blockchain).

– Jag tror att de kommer att slå igenom snabbare än vad cloud (molntjänster) gjorde. De här tre teknikområdena har en direkt processpåverkande potential. Det gör att de kommer att kunna leverera en helt annan typ av omvälvande förändring. Företagsledningarna kommer att tvingas ta ställning till dem snabbare än vad man gjorde med cloud, säger Hans Werner, VD för Radar Ecosystem Specialists.

Det intressanta är inte marknadsstorleken idag för sektorerna – IoT är störst, sedan följer AI och sist blockkedja – utan tillväxten. Den är mycket hög, väsentligt högre än för IT-tjänstemarknaden totalt.

Årlig tillväxt i Sverige de närmsta fem åren

  • IT-tjänstebranschen totalt: 4%
  • IoT: 70%
  • AI: 56%
  • Blockkedja: 63%

– De tre teknikerna kallas för expontentiella. Anledningen är att de växer snabbt, från låga tal. Det är samma fenomen som vi såg för sju år sedan med cloud, säger Hans Werner.

Radar konstaterade i höstas i Den perfekta stormen del 1: Industrialiseringen av IT att  vi just  nu befinner oss mitt inne i den största förändringen av IT-branschen i dess 40-åriga historia. Orsaken är bland annat molntjänster och att digitaliseringen omdefinierar vad som betraktas som IT. Det senare leder till att aktörer som är specialister på branschprocesser även blir IT-tjänsteleverantörer.

En stor drivkraft är också en snabb teknisk utveckling. Inte minst de fem största teknikföretagen i USA investerar enorma summor. Sammanlagt just nu över 65 miljarder dollar årligen på teknisk utveckling och innovation.

– Instegströskeln har aldrig varit lägre för tredjepartsaktörer att använda tekniken och skapa tillämpningar för att kullkasta gamla affärsmodeller. Svårigheten att som ny aktör kliva upp och själv bli en av de stora saknar samtidigt motstycke, säger Hans Werner.

Rapporten går att ladda ned för kunder hos Radar eller att köpa separat genom att kontakta Radar.För vidare frågor, hör av dig till

Hans Werner, VD
hans.werner@radareco.se
Mob +46 (0)73 539 15 51