CIO i stormens öga

Digital innovation och industrialiseringen av IT innebär en stor omvälvning för både verksamheten och IT-organisationen. Just nu är förändringstrycket stort och CIO måste hantera såväl ett nytt IT-leverantörslandskap som nya disruptiva tekniker och en ökad mängd digitala innovationsprojekt från verksamheten. I Radars tredje del i rapportserien Den perfekta stormen beskriver vi de nya kraven på CIO och de styrmodeller som det leder fram till.

Ladda ned rapporten på denna sida om du är kund, beställ den annars separat genom att kontakta oss.

Den perfekta stormen del 3: CIO:n i stormens öga

Digitalchef – rollen bör vara borta inom fem år

Analys- och rådgivningsföretaget Radars tredje och avslutande rapport i serien ”Den perfekta stormen” visar att digitalchef, CDO (Chief Digital Officer), är en yrkesroll som snart kommer att försvinna.

– CDO-rollen är för bred och dåligt definierad. Den representerar en administrativ lösning på ett tekniskt problem, säger Måns Wallin, senior rådgivare på Radar.

Digital innovation sker idag i allt större utsträckning i verksamheten snarare än i IT-organisationen. Därför har yrkestiteln CDO uppkommit. Men det innebär ett misslyckande att inrätta en ny specialiserad administrativ tjänst varje gång ett relativt brett och dåligt definierat teknikområde flyttas upp högst på dagordningen. För traditionella verksamheter kan rollen leda till ökad skugg-IT, en IT som innebär risk både i form av dålig kontroll och ökade cyberhot. CDO-titeln bör därför vara passé och avskaffad inom 4-5 år när digitaliseringsdammet lagt sig och fokus återvänt till ett helhetsperspektiv på digital utveckling och IT-produktion.

Samtidigt lägger verksamheterna för stor kraft på att själva försöka uppfinna hjulet, i form av ogenomtänkta projekt för digital innovation. De skulle få en betydligt större avkastning på investerat kapital genom att istället utnyttja den innovation som sker i industriell skala hos de stora IT-fabrikerna. Ytterligare en risk är att verksamheten inte är kapabel att integrera det de köper på stan med befintlig IT-leverans.

Problemet just nu är det enorma trycket på förändring genom digital innovation.

– Folk orkar inte med åtta driftsättningar i veckan. Det hör vi från våra kunder, säger Måns Wallin.

Verksamheten förmår inte att implementera eller tillgodogöra sig digital innovation i den takt som de hade trott. Och det stora förändringstryck som IT-organisationen är utsatt för gör att denna inte hinner med det viktiga arbetet att styra de externa leverantörerna, trots att 70 procent av de totala IT-kostnaderna ligger där.

– Vi tror att det är dumt att inte prioritera leverantörsstyrning, säger Måns Wallin.

Ett skäl är att det blir allt viktigare att styra innovationsarbetet via leverantörer. När en allt större del av IT-leveransens komponenter standardiseras med exempelvis molntjänster blir det svårare och svårare att motivera egen produktion för alla utom de som sitter på skalfördelarna.

– Vissa leverantörer får nu sådana skalfördelar att de kan producera IT till en tiondel av kostnaden jämfört med internt producerad IT, säger Måns Wallin.

En grundkomponent till att klara av den digitala transformationen är rätt styrning av IT-organisationen. Data visar tydligt att verksamhetskunnande och verksamhetsnytta är nyckelbegreppen som gör att IT-organisationen levererar värde till verksamheten. Men idag sker styrningen ofta efter fel parametrar. Skulden ligger delvis på CIO, men ännu mer på verksamhetsledningen.

– Risken är att CIO fokuserar för mycket på dåliga mätetal. Och nedprioriterar sådant som egentligen är värdeskapande, säger Måns Wallin.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.