Experten: ”Uppkopplade städer kommer att stoppa brottsligheten”

Uppkopplade städer har en stor framtidspotential. Inte minst för att komma tillrätta med kriminalitet.

2018-08-01

Experten: ”Uppkopplade städer kommer att stoppa brottsligheten”

Just nu gör bland annat tveksamheter kring säkerheten att Sverige ligger internationellt efter på Internet of Things-projekt. Men tekniken har en enorm potential att förbättra samhällsnytta och att stoppa kriminalitet.

– Svenska företag och myndigheter, inte minst kommuner, ligger efter på IoT i ett internationellt perspektiv, säger Gerard de Bourbón.

Han är chefsevangelist på Tele2 med insikt i cybersäkerhet, Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI), blockkedja och annan het ny teknik.

 Jag tror att IoT som akronym kommer att dö om 2–3 år, säger Gerard de Bourbón.

Ett problem som ofta nämns i IoT-sammanhang är säkerheten. Radar har visat att just säkerhet är en orsak till tveksamhet kring att starta IoT-projekt.

– Absolut. Men egentligen handlar det mest om enkla basgrejer som folk missar. Har du bara gjort din hemläxa kan du göra staten, landstingen, städerna och kommunerna bättre och säkrare, säger Gerard de Bourbón.

Ständig övervakning i Kina

Han är övertygad om att IoT i kombination med AI innebär stora förbättringsmöjligheter för stat och kommun när det gäller att sänka brottsligheten.

– I Kina är 98 procent av befolkningen biometriskt registrerad. Där kan de följa en person med hjälp av uppkopplade kameror och ansiktsigenkänning oavsett var personen befinner sig. Brottsnivåerna har sjunkit radikalt som följd.

Supersnabb ansiktsigenkänningsteknik i Kina kan skanna hela landets befolkning på en sekund. Nu finns också en ambition att ge incitament för att ansluta allmänt uppkopplade kameror som redan skannar vägar, shoppinggallerior med mera med privata bevakningskameror, uppsatta i folks hem.

Men integritetsaspekten, då?

– Kina har en annan syn på det än vi har här i Sverige. Det är väldigt svårt att gå lika långt här med dagens integritetsregler och debatt. Men om det fanns en förbrytare utanför dina barns skola, skulle du då inte vilja veta det? Helst i realtid och att polisen kommer dit direkt. Med nätverk av sammankopplade videoövervakningssystem kan jag garantera dig att vi signifikant kan få ned brottsnivån, säger Gerard de Bourbón.

Teknik för smarta städer

Den här artikeln är gjord i samarbete med nätverks- och kommunikationsföretaget Netnordic, som hjälper städer och kommuner med IoT-lösningar.

På motsvarande sätt skulle vi effektivt kunna sänka risken för nya terrorattentat.

– Frågar du rättsvårdande instanser vill de ha det här nu, säger Gerard de Bourbón.

Inte bara smarta IoT-system för övervakning skulle enligt honom ge samhället en boost.

– Tänk dig en app som på ett användarvänligt sätt låter dig rapportera in fel där du bor och direkt ge dig feedback. Till exempel en trasig soptunna. Tänk om du i realtid kunde följa ärendet och omedelbart kunna se hur det blir åtgärdat.

Sådana appar finns utomlands, ett exempel är amerikanska SeeClickFix. Det finns liknande appar i Sverige, som Stockholms stads Tyck till, men den är långt ifrån så intuitiv och saknar direkt feedback.

– Politikerna borde ta till sig möjligheterna. Vissa säger att ”tänk, vad mycket skit vi skulle kunna få om något går fel”. Då säger jag: ”Vilka nöjda medborgare ni skulle kunna få, samtidigt som det sänker kostnaderna för underhåll. Skulle inte det vara bra för er popularitet?”

Smarta städer operatörernas nya guldgruva?

Operatörerna är just nu på jakt efter nya affärsområden. Eftersom marginalerna sjunker på den traditionella affären blir det intressant att arbeta med tjänster ovanpå näten, som smarta lås för privatpersoner eller IoT-tjänster för företag. Smarta städer är just nu ett snabbt växande område.

– Stockholm har potentialen att bli den mest uppkopplade staden i världen. De har också ambitionen att vara det, men behöver fortfarande hjälp med att komma dit säger Gerard de Bourbón.

IoT växer snabbt, men från låga nivåer. Marknadsvärdet i Sverige 2018 är enligt analysföretaget Radar blygsamma 320 miljoner kronor, sett till mjukvara och tjänster. Generellt är de flesta projekt på konceptutvecklingsnivå (POC, proof of concept). Radar pekar ut IoT, AI och blockkedja som tekniker med särskilt stor disruptiv potential. Av de tre är IoT störst och har snabbast tillväxt, 70 procent per år i Sverige.

Kina är i särklass när det kommer till IoT, men även på många håll i Europa ligger man långt före Sverige. Exempel är städer som Porto, Lissabon, Santander eller Nice. Svenska verksamheter ligger också på efterkälken när det gäller mer specifika saker som IoT-säkerhet.

– Väldigt många har inte satt på säkerhet på enhetsnivå. Det måste de göra, säger Gerard de Bourbón.

För IoT-säkerhet behöver man först ha ”vanlig” IT-säkerhet som brandväggar, nätverkssäkerhet med mera på plats. Men det räcker inte. Det kräver också en livcykelhantering för de uppkopplade enheterna och taggarna, med underhåll, patchhantering, styr- och övervakningssystem, med mera.

Lägg inte ut all säkerhet på integratören

– En orsak till att folk slarvar kan vara brist på kunskap. Det kan också bero på att man lägger arbetet på integratören. De säljer sina mjukvarubaserade säkerhetsprodukter, men du behöver säkra enheten själv. Tittar du på de som har blivit hackade beror det ofta på att enheten har kvar sitt defaultlösenord,säger Gerard de Bourbón.

– Den största svagheten ligger på prylnivå. Folk glömmer de små sensorerna och att de överför data. De tänker att de inte gör något. Det finns allt från uppkopplade nanoenheter till lyktstolpar. En av de största attackerna hittills involverade ett ventilationssystem.

IoT leder till data. För att dra nytta av IoT-tjänster, som har potential att helt ändra affärsmodeller, behöver man system för att ta emot, analysera och svara på ofta stora datamängder. Det rör sig inte sällan om någon form av AI-system med tekniker som maskininlärning eller djuplärande. Analysen kan ligga i mer eller mindre avancerade BI-verktyg (beslutsstöd).

– Jag tror att IoT som akronym kommer att dö om 2–3 år. Det kommer att utvecklas till något annat. Kvantteknik och grafenprocessorer kommer att ha en enorm inverkan om 3–5 år. Samtidigt kommer gränserna mellan AI, IoT, blockkedja, AR och VR att bli allt suddigare,säger Gerard de Bourbón.

Artikelförfattare
Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem. Radars insikt byggs upp genom tusentals strategi-, prioriterings- och nyckeltalsjämförelser som såväl IT-beslutfattare som leverantörer låter Radar genomföra och analysera varje år.