Radars stora WMI visar att BYOD är ute

2018-03-07

Glöm BYOD – mindre frihet på effektiva arbetsplatser

Bland de verksamheter som får ut mest av sin IT-arbetsplats är användarnas valfrihet starkt begränsad. Det visar Radars stora WMI–kartläggning.

Radars Workplace Maturity Index, WMI, tillhör våra mest populära undersökningar. I en av de större WMI som Radar har gjort har vi analyserat digital mognadsgrad på arbetsplatsen i 221 svenska företag och myndigheter. Resultaten är riktigt intressanta för alla IT-verksamheter.

När vi studerar ”mogna organisationer” – de som har kommit längst och får ut mest av sin IT-arbetsplats – ser vi att senare års stora modebegrepp Bring Your Own Device, BYOD, inte gäller dem. Tvärt om. Standardisering och behörighetsregler väger tyngre än slutanvändarnas önskemål. Ändå påverkar det inte användarnas upplevelse negativt; i mogna organisationer är användarnöjdheten betydligt högre än i andra.

– Vi var faktiskt förvånade över att resultatet var så pass tydligt. Skälet är att folk mer tycker om saker som funkar än stor valfrihet, säger Måns Wallin, senior rådgivare på Radar som har skrivit den aktuella rapporten.

Gör din egen WMI

Ett första steg i att själv nå en högre mognadsgrad är att göra en egen WMI. Det kan du beställa som en separat tjänst från Radar. Längre fram i vår kommer detta att ingå kostnadsfritt som del av abonnemanget hos Radar.

Mätningen tar ungefär en kvart att fylla i. Resultatet är ett benchmark och en analys med rekommendationer. Om du vill göra en egen WMI tar du enklast kontakt med vår chatt om du är kund. Är du inte kund gör du en beställning från Radars Servicedesk.

Den aktuella rapporten har ursprungligen gjorts för Tietos räkning. Hela rapporten finns här (kräver abonnemang).

Undersökningen visar samtidigt att relativt få verksamheter har gett användarna stor valfrihet. De flesta har någon form av avgränsning, av exempelvis val av mobiltelefon, dator, operativsystem och så vidare.

– Hos de mogna kan du kanske välja tre olika konfigurationer, inte 400. Sedan är du låst, säger Måns Wallin.

Mobilitet, säkerhet och flexibilitet är ytterligare områden som sticker ut och där de mogna organisationerna ser mycket större effekt än övriga.

– Orsaken är troligen att de anställda i mogna organisationer har en frihet i hur och var de kan arbeta, exempelvis hemifrån. Det gör att de får högre effekt av flexibilitet och mobilitet. Och eftersom miljön är standardiserad ökar samtidigt säkerheten, säger Måns Wallin.

Enligt resultaten från undersökningen finns det inte någon skillnad i mognadsgrad mellan mellanstora och stora organisationer. De större klarar att göra mer själva, medan de mellanstora inte har den kapaciteten.

– Det är fler i det gänget som outsourcar och de gör det uppenbarligen effektivt, säger Måns Wallin.

Rapporten visar stora positiva effekter av att nå en mogen nivå. Kostnaderna är lägre för drift och förvaltning av IT, liksom för IT-arbetsplats och service desk. Det gör också att IT-budgeten i mogna organisationer är 14 procent lägre än hos branschkollegorna, i relation till omsättningen. Samtidigt har de mogna organisationerna högre verksamhetseffekt och avsevärt bättre avkastning på sina investeringar.

– Att de mogna har lägre kostnader är sannolikt effekten av en process som har tagit lång tid. Det har gjort att de idag är mer effektiva än mindre mogna kollegor. På varje investerad IT-krona får de ut mer, säger Måns Wallin.

Artikelförfattare
Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem. Radars insikt byggs upp genom tusentals strategi-, prioriterings- och nyckeltalsjämförelser som såväl IT-beslutfattare som leverantörer låter Radar genomföra och analysera varje år.