Haninge växlar upp digitalt

Haninge växlar upp sin digitalisering. Bild: Wikipedia.

2018-02-21

Haninge mobiliserar mot digital acceleration

IT- och verksamhetsutveckling är en och samma sak för Haninge kommun, strax söder om Stockholm. Nu växlar verksamheten upp ytterligare ett snäpp.

– Investeringsbudgeten för 2018 är mer än fördubblad jämfört med året innan, säger Jeanette Thorell, CIO på Haninge kommun.

Kommunen märker en ökad efterfrågan på IT och digitalisering från de olika verksamheterna. Dessutom behöver man göra en hel del investeringar som beror på att mognadsgraden i organisationen inte har varit jättehög, berättar Jeanette Thorell.

–  Vi har  jobbat lite dumsnålt tidigare. Nu har vi insett att vi behöver ta ett ordentligt grepp, säger hon.

Utdrag ur IT-Radar

Den här artikeln är ett utdrag ur rapporten IT-Radar 2018. Det är årets utgåva av Radars årligen återkommande rapport om den svenska IT-marknaden, den största undersökningen i Norden på området. Här framgår hur stor marknaden är, vilka prioriteringar svenska verksamheter gör på IT-området och vilka som är de största trenderna just nu.

Ladda ned rapporten här, om du är kund. Kontakta oss annars för att köpa en kopia.

Framför allt handlar det om att göra rätt från grunden. Exempelvis att få ordning på masterdata och att höja kvaliteten på informations- och datahanteringen.

– Mycket är drivet av GDPR och jag tycker det är positivt, säger Jeanette Thorell.

Enligt henne är avsaknaden av en stabil grund huvudorsaken till att digitalisering och IT-driven innovation inte har kommit längre inom den kommunala sektorn.

– Det finns extremt många leverantörer som uppvaktar oss med ny teknik, framför allt för äldreomsorgen och skolan. Vi skulle kunna upphandla väldigt mycket som är till nytta för medborgarna. Problemet inom hela den offentliga sektorn är att informationshanteringen över lag inte har varit av högsta kvalitet.

Jeanette Thorell tror att privata aktörer är duktigare och mer snabbfotade när det gäller att få fram innovativa tjänster. Därför är kommunens viktigaste uppgift att fixa grundarbetet och att arbeta med saker som öppna data.

– Vi har kört utifrån modellen ”mobilisera, koordinera, accelerera”. Mobilisera har tagit tre år. Nu har vi kommit till koordinera vilket gör att vi snart kan komma upp till  accelerera, säger Jeanette Thorell.

– Nu skiljer vi inte längre IT- från verksamhetsutveckling. Digitaliseringen är ett med verksamhetsutvecklingen.

Mobilisera tar längst tid, eftersom det handlar om kultur, människor och att öka mognadsgraden.

– I och med nästa generationsskifte tror jag att det blir en rejäl skjuts. Det handlar om uthållighet och att man måste våga. Det är ett baxande för att få något att hända, säger Jeanette Thorell.

Samtidigt anser hon att hela den offentliga sektorn borde göra mer gemensamt. Därför samarbetar Haninge på frivillig basis med ett antal andra i ett program som har pågått i 1,5 år och som ska hålla på lika länge till. Först ut är så kallade common data – person, roll, geografi – som behövs som identifierare oavsett tjänst. I programmet ingår kommuner, organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL), Esam, som är ett program för att påskynda digitaliseringen av det offentliga Sverige och Inera, ett företag ägt av SKL som har som uppdrag att stödja digital verksamhetsutveckling inom kommuner och landsting.

– Vi har nu tagit fram en prototyp på en referensmodell som vi provkör i Göteborgs stad, och lägger in i en grafdatabas. Förhoppningen är att det inte är en kommun som ska hålla i det här framöver, utan en central organisation, som skulle kunna vara Inera, säger Jeanette Thorell.

Om vi går över till outsourcing, hur tänker ni där?

– Nästan allt är outsourcat. Men vi kommer att plocka hem servicedesk och bygger också upp en egen Siam, säger Jeanette Thorell.

– Vi gör det helt utifrån ett kundnöjdhetsperspektiv. Det visade sig vara svårt med en outsourcad servicedesk.

SIAM/service desk

Siam – Service Integration and Management – är en funktion för att hantera och integrera flera olika tjänsteleverantörer. En servicedesk hanterar IT-supportfrågor, IT-kontorsutrustning, tjänsteförfrågningar med mera.

Den första outsourcingen gjordes 2010-2011, eftersom outsourcing var populärt i sig och att IT inte betraktas som kommunens kärnverksamhet. Haninge gjorde då en gemensam upphandling med Nynäshamn och Södertälje kommuner, vilka sedan tidigare hade outsourcat. Man ingick ett tredjepartsavtal mellan kommunerna och med Tieto som leverantör.

– Den första outsourcingen mötte inte förväntningarna. Den var inte genomtänkt fullt ut och det var svårt att dels etablera en organisation på verksamhetssidan och dels att få ihop alla Itil-processer med mera, säger Jeanette Thorell.

– Nu har vi gjort en upphandling helt ihop med vår förvaltningar. Det är behovsstyrt snarare än gjort utifrån ett IT-perspektiv.

En svårighet med servicedesken har varit att vissa förvaltningar har särskilda krav på tillgänglighet och snabb leverans.

– Lärare behöver hjälp fort. Det kan inte gå flera timmar emellan. Men det är svårt att upphandla tjänsten så att det fungerar klockrent, åtminstone från de stora spelarna, säger Jeanette Thorell.

Nu bygger Haninge kommun upp en servicedesk och en Siam med hjälp av den mindre IT-konsulten Data Ductus.

– Ambitionen är att så småningom ta över med egen personal. Riktmärket är på två år.

4,5 miljarder i budgeten

Haninge kommun arbetar med allt från stadsbyggnad, vård- och omsorg till skolverksamhet.

  • 5 000 anställda
  • Total budget: 4,5 miljarder kronor
  • IT-investeringsbudget på 25 miljoner kronor
  • IT-drift/förvaltningsbudget på 110 miljoner kronor
  • 18 anställda på IT-enheten, inklusive projektkontoret

När det gäller molntjänster, hur mycket har ni där?

–  Vi kör Office 365 i molnet. Många av verksamhetssystemen har lagringen i molnet. Och vi har Tietos privata moln för all annan typ av lagring, säger Jeanette Thorell.

– Däremot har vi inte en tydlig strategi för att allt ska ligga i molnet. Vi tar det pö om pö utifrån våra säkerhetsrutiner.

Hur ser du på trenden med industrialiseringen av IT?

– Jag ser också att den trenden kommer och jag tror att vi kommer att ha allt uppe i molnet på sikt – hos Amazon, Google eller någon annan större spelare. Det handlar framför allt om hur man säkrar sin information. Man ska vara medveten om riskerna och vara duktig på att kunna återskapa information. Då gäller det att ha en organisation och en leverantör som klarar av det.

Högriskklassad information kommer aldrig att läggas ut. Kommunen har exempelvis i viss mån skyddade identiteter och det finns geografisk information som kan vara känslig för landets säkerhet, GIS-data som vägar, vatten och broar.

– Vi har blivit attackerade under året. Men vi har alltid återskapat vår information. Vi har haft ett väldigt bra skydd med hjälp av våra leverantörer, säger Jeanette Thorell.

Vad är det då som har hänt?

– Ransomware via mejl. Det händer att medarbetare klickar på mejl utan eftertanke. De har drabbats av låsta filer. Men vi har inte behövt betala lösensumma utan istället återställt data.

Jeanette Thorell har ingen exakt siffra på budgeten för säkerheten, men uppskattar kostnaden till fem procent av IT-budgeten. Generellt har cybersäkerhetsfrågorna, inklusive informationsssäkerhet och IT-säkerhet, ökat under året. Delvis på grund av GDPR men också på grund av att rapporteringen i media har ökat. Kommunen arbetar särskilt med att bygga upp medvetenheten hos de anställda och att skapa redundans i systemen.

När det gäller disruptiv ny teknik tror hon att AI, det vill säga artificiell intelligens, ligger närmast i tiden.

– Vi är inte riktigt mogna för det ännu. Men finns en efterfrågan inom framför allt äldreomsorgen.

Jeanette Thorell, CIO Haninge kommun

Bakgrund i finansbranschen

Jeanette Thorell har arbetat som CIO på Haninge kommun i 3,5 år. Tidigare hade kommunen en mer traditionell IT-chef. Jeanette Thorell fick ett strategiskt uppdrag som bygger på vad kommunen och varje förvaltning har för mål. Handlingsplanen är verksamhetsdriven snarare än IT-driven.

Jeanette Thorell har även tidigare arbetat med förvaltningsstyrning och projektmognad. Hon har haft roller som managementkonsult på Connecta och IT-chef på Swedbank Robur och Swedbank Försäkring.

Artikelförfattare
Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem. Radars insikt byggs upp genom tusentals strategi-, prioriterings- och nyckeltalsjämförelser som såväl IT-beslutfattare som leverantörer låter Radar genomföra och analysera varje år.