I orkanens öga – IT-strategisk rapport

Notera – Zip-filen innehåller både rapport och presentation från årets Radar Summit.


Radars rapport ”I orkanens öga”, konstaterar att IT-organisationernas finansiella osäkerhet vid konjunktursvängningar minskar dramatiskt i de fall där verksamheten lyckats dra fördelar från hela intressentlandskapet. Vidare konstateras att utslagningen baserad på låg IT-driven förändring kommer att öka i såväl leverantörsled som i IT-organisationer och att bristen på IT-kompetens inte är ett större hot om ny teknik utnyttjas rätt i framtiden.

Vi befinner oss i en ny teknisk era och samtidigt så närmar vi oss slutet av en global högkonjunktur med en minskad efterfrågan under de närmsta åren. De omfattande förändringar som digitaliseringen och tillämpningen av nya tekniker för med sig, kommer att pressa nordiska verksamheter till en hög investeringstakt inom området. Detta kommer ytterligare driva upp efterfrågan på bristkompetenser i gränslanden mellan IT, innovation och verksamhetsförändring.

Radar följer sedan länge effekterna av industrialisering på IT-ekosystemet, leverantörsledet och på de svenska IT-organisationerna. En avmattad global konjunktur kommer att accelerera industrialisering av IT-ekosystemet och den förändring som vi beskrivit i våra tidigare rapporter. Den nya rapporten beskriver i huvudsak två konsekvenser av industrialiseringen som är viktiga att tolka och agera på som IT-beslutsfattare på den svenska och nordiska marknaden:

Om du är kund – ladda ned rapporten här bredvid. I annat fall, kontakta oss för att köpa rapporten.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.