IT-chefen tappar kontrollen
2018-02-02

IT-chefen behöver återta kontrollen

Årets mest grundliga rapport av den svenska IT-marknaden. Intressanta resultat av IT-säkerhetsindex. Och så AI för alla hem – veckans tre viktigaste nyheter från IT-världen, sammanfattade av Radarbloggen.

1. CIO = driftschef?

Håller IT-organisationerna i svenska företag och myndigheter på att reduceras till rena drifs- och underhållsenheter? Medan de strategiska och innovativa initiativen kring digitalisering, molntjänster, AI, IoT och blockkedjor tas över av verksamhets- och affärsområdeschefer?

Trenden går just nu precis åt det hållet, vilket är tydligt i Radars rapport IT-Radar 2018. IT-investeringar som kommer från verksamheten står nu för en femtedel av de totala IT-investeringarna i Sverige. Tillväxttakten är också hög, 4,4 procent för 2018, där IT-budgeten ”bara” växer 1,6 procent.

Verksamheterna finansierar i huvudsak IT när de själva ser en omedelbar avkastning på investeringen, medan bakomliggande infrastruktur, integration och löpande drift alltjämt bekostas av IT-budgeten.

En avgörande faktor för att IT-organisationen ska kunna bidra till verksamhetens effektivisering och utveckling är att IT-organisationen förstår verksamhetens behov. Det innebär alltså att IT-organisation måste tillåtas in i det strategiska finrummet om en högre utväxling ska kunna ske. Men idag är bara drygt hälften av CIO:erna med i ledningsgruppen.

Det är i IT-organisationen som den tekniska kompetensen finns, vilket verksamheten till stor del saknar. För att lyckas dra nytta av digitaliseringen fullt ut är det därför viktigt att IT är en del i alla IT-beslut. Inte minst säkerhetsmässigt är det centralt. Det är illa om andelen IT som IT-organisationen inte har kontroll över – så kallad ”shadow IT”, eller skugg-IT – blir för stor.

– IT tvingas äga konsekvenserna av skugg-IT i form av låg IT- och informationssäkerhet. Samtidigt innebär det en konkurrensfördel om realiseringen av IT sker i god dialog mellan IT och verksamhet, säger Hans Werner i Radars pressmeddelande.

IDG/CIO Sweden har en artikel om rapporten, med en intervju med Radars VD Hans Werner.

IT-Radar är en årligen återkommande rapport om den svenska IT-marknaden. Det är den största undersökningen i sitt slag i Norden.

2. Lägst rankade på säkerhet: Kommuner och industri

Radars analytiker Nils Molin presenterade kärnfullt resultaten av undersökningen IT-säkerhetsindex under Radar Security Conference på hotell Birger Jarl i tisdags. Det visar sig att när verksamheterna själva får ranka sin IT-säkerhet hamnar bank och finans högst medan kommuner och tillverkande industri ligger sämst till. Särskilt illa är det för kommunerna.

– Det är svårt för dem att äska pengar till något som kanske händer, det blir som en försäkringspremie. Jag tror att de är i stort behov av lagstiftning och direktiv för vad de ska göra och hur de ska skydda sig, säger Nils Molin till Ny Teknik, som skrev en artikel om resultaten i veckan.

IT-säkerhetsindex är en ständigt pågående undersökning, så det är inte för sent att fylla i dina värden. Resultaten av det senaste årets undersökning kommer snart i form av en rapport i Radars portal.

3. Dundersuccé för Amazons AI

Det går riktigt bra för Amazon och på torsdagskvällen kom rapporten för det fjärde kvartalet. Både omsättning och vinst satte nya rekord. De från början positiva prognoserna överträffades under 2017. Inte minst gick det bra för AI-assistenten Alexa.

– Vi ser inte positiva överraskningar i den här storleksordningen särskilt ofta, sade Amazons VD Jeff Bezos i samband med rapporten.

Alexa kan nu användas I datorer från HP och Lenovo och Amazon Web Services har släppt en version för företag, skriver CNBC.

I IT-Radar 2018 finns en genomgång av olika tekniker som ingår i AI-paraplyet av artificiell intelligens och här nämns Alexa:

Språkteknik (natural language processing) och taligenkänning (speech recognition) – Olika programvaror som förstår och kan tolka språk. Inbegriper virtuella assistenter som Siri, Cortana, Alexa och Google Now.

Och vidare:

Radar anser att AI-området utvecklas i två huvudinriktningar. En inriktning kan kallas för inkrementell AI och den andra för utforskande AI. Den inkrementella innebär att AI kommer att integreras runt alla produkter och alla tjänster som vi konsumerar. Flertalet av oss har redan vant oss vid detta genom assistenttekniker som Amazon Alexa, Microsoft Cortana eller Apple Siri som alla förenar flera tekniker i teknikstacken.

Fokus är inte konkurrenskraft utan att aktivitet ständigt ska förbättras genom många små modifieringar, vilket påminner om den japanska kvalitetsmodellen Kaizen. Tror man att man skapar innovation och disruptiv verksamhet genom den typen av investeringar så är det ur ett innovationsperspektiv helt fel men ur ett kvalitetsperspektiv å andra sidan helt rätt.

Senare i vår kommer Radar att släppa en rapport om disruptiva nya tekniker där AI ingår.

Andra intressanta nyheter i veckan:Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47