IT Radar 2018 – Presentationsmaterial

The PowerPoint presentation is in Swedish.

Översiktlig presentation av State of the Nation 2018. Innehåller data och slutsatser från IT-Radar undersökningen, presenterade på ett översiktligt format. Perfekt för användning i egna presentationer med mera.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.