IT-Radar 2018

Årets största kartläggning av den svenska IT-marknaden är här! IT-Radar är en årligen återkommande rapport om IT-budgetutveckling, CIO-prioriteringar, trender på IT-marknaden och IT-leverantörernas roll i det förändrade IT-ekosystemet.

Rapporten kan även beställas separat genom att kontakta oss

Verksamhetens andel av IT-investeringarna ökar ytterligare. Det ställer stora krav på CIO:er och IT-leverantörer att anpassa sig för att inte bli frånåkta.

De svenska IT-budgetarna ökar i snitt 1,6 procent 2018, jämfört med 1,3 procent 2017. Det som sticker ut i årets stora kartläggning av den svenska IT-marknaden är att verksamhetsfinansierad IT har en betydligt högre tillväxt, 4,4 procent för 2018. Det är också en ökning jämfört med 2017, då tillväxten låg på 3,8 procent.

Slutsatsen i rapporten från analys- och rådgivningsföretaget Radar Ecossystem Specialists är att digitaliseringen innebär att IT i allt högre grad blir en naturlig del av den vanliga verksamheten. Den CIO som inte ställer om kommer att få en roll längre ned i organisationen, som stödfunktion av systemdrift och förvaltning. Den mer strategiska och innovativa delen av IT, som berör ledningsgruppen, kommer då att tas om hand av andra roller. För IT-leverantörerna är förändringen ännu svårare att tackla, eftersom dessa måste bli bättre på verksamhetskompetens.

Den stora trend som Radar kallar industrialiseringen av IT innebär att allt mer av IT produceras i globala IT-fabriker. Det innebär också att leverantörer med verksamhetskompetens gynnas på bekostnad av rena IT-specialister. Exempel är revisionsbyråer som bygger upp cybersäkerhetskompetens och teknikkonsulter som skaffar sig egna erbjudanden inom IT-drift och systemutveckling.

IT-Radar belyser också några av de stora disruptiva tekniktrender som just nu råder; Artificiell intelligens (AI), Internet of Things (IoT) och blockchain (blockkedjeteknik). Ytterligare stora trender för 2018 är digitalisering samt cybersäkerhet.

Om du är kund – ladda ned rapporten här bredvid. I annat fall, kontakta oss för att köpa rapporten.

In English

The Swedish economy is strong. For the first time in several years though there are some question marks around economic growth. Demand is continuing up but on a slower pace than before. Exports are up, and the Swedish krona will strengthen. Confidence in the economy is good but somewhat lower compared to 2017. BNP growth will be around +2,6% for 2018.

IT-spend

The Swedish IT budgets increase with an average of 1.6 per cent in 2018, compared to a 1.3 per cent increase in 2017. What’s remarking in this year’s major survey of the Swedish IT market is that business financed IT has a significantly higher growth, 4.4 per cent for 2018. It is also an increase when comparing to the previous year, when the growth was 3.8 percent. Sweden differs from its neighbors as the share of business financed IT is over 20% of total spend. This will challenge Swedish organizations. If the gap between IT and business is low values will be built but if the gap is to wide we will are at risk of instead building technology depth, shadow IT or information security breaches.

IT market

The total IT-market will continue to grow 2018 and is valued at 161 billion SEK. IT services will grow with 4,0% during the year and cloud will stand for the highest growth numbers together with digital initiatives with close to 14% growth.

The industrialization of IT and a maturing digital landscape

“The industrialization of IT” is evident in a mature IT market such as Sweden. The ecosystem and supplier landscape is rapidly re-shaping and close to one third of all traditional service suppliers are at risk of losing out in the transformation that is happening. Three examples of the re-shaping local supplier landscape are the set-up of global cloud factories in Sweden (transaction), technology consultants that successfully compete in the digital arena and audit-oriented companies that offer cybersecurity services. IT Radar also highlights some of the major disruptive technology trends currently growing as the digitalization and IT driven innovation focus is maturing and becoming a natural part in the businesses. Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) and Blockchain (block chain technology).

Do you want to take part of the English report?

Contact us to request the English version of IT-Radar 2018.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.