Frukostseminarium om risk & resilience

Vissa menar att Sverige är under attack. 

2018-06-04

Reella hot mot Sverige – cybersäkerhet på agendan

59 procent av svenska företag har en plan för vad som ska ske efter ett cyberangrepp.
– Vad gör resten, frågar sig Radars rådgivare Freddie Rinderud.

I förra veckan pratade Freddie Rinderud om risk och motståndskraft i en digital värld vid ett seminarium arrangerat av IT-infrastrukturföretaget Sungard Availability Services. Tidningen IT-kanlen uppmärksammade det hela och citerade Radars medarbetare i en artikel:

– En tydlig trend vi ser nu är att svenska företag går ifrån ett ensidigt fokus på IT-säkerhet till att bredda frågan kring säkerhet i olika affärsmodeller, säger Freddie Rinderud i artikeln.

Frågorna är ordentligt på tapeten. Nyligen har tjänster från såväl Nordea som SJ, Klarna och Swish haft driftstörningar.

– Ingen samhällsviktig verksamhet i dag fungerar när den digitala infrastrukturen stannar. Vi ligger efter när det gäller IT-säkerhetstänket men det börjar vi nu inse den hårda vägen. Vi måste jobba mycket mer med de frågorna, säger Peter Stenumgaard, enhetschef för informationssäkerhet och IT-arkitektur på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, i en intervju med IDG.

Hör mer efter sommaren

Hör mer om Radars syn på risker och motståndskraft mot cybersäkerhetshot efter sommaren. Håll utkik efter våra kostnadsfria frukostseminarier i aktuella frågor genom att följa oss i sociala medier:

Och de senaste veckorna har MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) skickat ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till samtliga hushåll i Sverige. Motsvarande broschyr skickades ut till medborgarna senast för 50 år sedan.

Här får du information om vilken mat du bör ha hemma och om ditt närmaste skyddsrum. Det går också ut en varning om spridning av falsk information. Stater och organisationer använder redan idag vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Det är ett ämne som har varit ordentligt på tapeten under det senaste halvåret med informationsskandalen kring Facebook och Cambridge Analytica. Radar beskrev i april månads Thought Leadership hur rysk cyberpropaganda arbetar. Internet Research Agency (IRA) i S:t Petersburg nådde i det amerikanska presidentvalet ut till 1,4 miljoner Twitteranvändare, 250 miljoner Instagramanvändare och 126 miljoner Facebookanvändare. Nu varnar myndigheterna för stora risker för spridande av falsk information i samband med det svenska riksdagsvalet i höst.

Som första exempel på möjliga angrepp mot Sverige nämner MSB cyberattacker som slår ut viktiga IT-system. MSB skriver vidare att attacker redan idag sker mot viktiga IT-system.

Försvarskoncernen Saabs VD Håkan Buskhe bekräftar att cybersäkerhets- och desinformationskampanjer är pågående och reella hot mot Sverige i en artikel från tidningen Ny Teknik. Under IT-säkerhetskonferensen Paranoia i Oslo i förra veckan framkom att han anser att Sverige redan är ockuperade av främmande makt.

– När man finner att organisationer som troligtvis utför handlingar på uppdrag av främmande makt stör våra demokratiska principer. När funktioner och företag kontinuerligt blir attackerade. Då måste man kalla det vid sitt rätta namn, säger Håkan Buskhe till Ny Teknik.

En av Radars mest nedladdade och omtalade rapporter under det senaste året är Cybersecurity 2018. Av rapporten framgår att cyberattacker, propaganda och industrispionage under senare år har blivit allt mer omfattande. Det har fått som konsekvens att allmänmedia allt mer frekvent rapporterar om frågorna och att myndighets- och företagsledningar och styrelsegrupper i allt större omfattning lyfter cybersäkerhetsfrågor, något tidigare var reducerat till tekniker och specialister.

Radars data visar att  majoriteten av investeringarna under lång tid har gått till reaktiva åtgärder, som perimeterskydd i form av brandväggar och intrångsdetekteringssystem. Nu ökar investeringar kraftigt i proaktiva åtgärder.

– Tidigare hade 10–20 forsknings och utvecklingsintensiva bolag i Sverige anledning att vara oroliga för industrispionage. Men i och med den ökade digitaliseringen blir industrispionage verkligt för alla bolag i Sverige, även små och medelstora bolag, säger Freddie Rinderud på Radar.

Artikelförfattare
Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem. Radars insikt byggs upp genom tusentals strategi-, prioriterings- och nyckeltalsjämförelser som såväl IT-beslutfattare som leverantörer låter Radar genomföra och analysera varje år.