Marknadsrapport: SIEM och SOC, analys av managerade tjänster

MARKNADSBAKGRUND

Den generella trenden på IT-marknaden för närvarande går mot tjänster, outsourcing och molnet. Industrialiseringen av IT innebär mycket stora förändringar kommande år: En markant ökan av molntjänster och IT från massproducerande fabriker, en väsentligt större konkurrens från leverantörer som bidrar i verksamhetsprocesser och en rad nya disruptiva tekniker som Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI) och blockkedja vilka kommer att förändra förutsättningen för fortsatt digitalisering. Den absolut största utmaningen för IT-avdelningarna just nu är att öka digitaliseringsgraden i verksamheten medan den näst största utmaningen för IT-avdelningarna just nu är informationssäkerhet.

Internationellt, från USA, Storbritannien med mera, är trenden stark mot outsourcad cybersäkerhet och utnyttjande av molntjänster. I Norden ligger Sverige lite efter…

Innehåll

 • MARKNADSBAKGRUND
 • SOC-TJÄNSTER: LEVERANTÖRER I SVERIGE
 • KUNDENS BEHOV
  • TVÅ HUVUDKUNDTYPER
 • INKÖP OCH KOSTNAD
  • RÖRELSEN MOT TJÄNST
  • AVTAL I MARKNADEN
  • BETALNINGSVILJA OCH PRISPUNKT
  • SIEM SOM TJÄNST: KUNDERNAS BILD
  • SIEM SOM TJÄNST: LEVERANTÖRERNAS UTMANINGAR
 • MÅLGRUPPSANALYS

Om du är kund – ladda ned rapporten här bredvid. I annat fall, kontakta oss för att köpa rapporten.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.