Radarbloggen: Offentlig sektor på efterkälken

2018-02-14

Offentlig sektor släpar efter

Det råder stora skillnader mellan hur privat och offentlig sektor ser på IT och digitalisering som ett strategiskt verktyg. Privat sektor ligger klart före visar resultaten från rapporten IT-Radar 2018.

I privat sektor sitter CIO:n eller IT-chefen med i ledningsgruppen i över hälften av fallen, 56 procent. När det gäller offentlig sektor har IT-organisationen med en representant i ledningsgruppen i en bit under hälften av verksamheterna. Det visar Radars undersökning, IT-Radar 2018. Skillnaden är hela 15 procentenheter.

– Av sifforna kan man dra slutsatsen att IT i privata verksamheter är en ledningsstrategisk fråga. Inom offentlig sektor ser man istället IT-avdelningen som en mer teknikorienterad organisation, säger Richard Werner, analytiker och huvudförfattare till IT-Radar 2018.

Läs mer i IT-Radar 2018

Den här artikeln är ett utdrag ur rapporten IT-Radar 2018. Det är årets utgåva av Radars årligen återkommande rapport om den svenska IT-marknaden, den största undersökningen i Norden på området. Här framgår hur stor marknaden är, vilka prioriteringar svenska verksamheter gör på IT-området och vilka som är de största trenderna just nu.

Ladda ned rapporten här, om du är kund. Kontakta oss annars för att köpa en kopia.

Konsekvenserna blir att offentlig sektor riskerar att halka efter när det gäller att utnyttja IT och digitalisering för att förbättra verksamheten. Avgörande för att IT ska kunna bidra till effektivisering och utveckling av hela organisationen är att IT-avdelningen verkligen förstår verksamhetens behov. Det blir svårare om IT står utanför ledningsgruppen.

IT-Radar visar också att när det gäller makten över IT-investeringarna ökar glappet mellan den IT som verksamheten och IT-avdelningen beställer. Allt mer sker på initiativ från verksamheten.

– För att få ut maximalt värde ur tekniken måste du se till det stora hela; verksamhetsprocesserna, hur du kan använda tekniken bäst. Tekniken i sig bör inte vara drivande, säger Richard Werner.

Men om IT-organisationen står utanför de strategiska diskussionerna blir det svårt att leverera IT som del av verksamhetsmålen.

– Jag tror att offentlig sektor går åt samma håll som privat. Det tar lite längre tid, mycket på grund av historik. Men IT-avdelningen måste själv vara med och driva förändringen. Vill man vara en del av lösningen får man också visa att man vill vara det, säger Richard Werner.

Diskussionen hänger ihop med begreppet ”shadow IT”, skugg-IT. Om verksamheten uppfattar IT-organisationen som en trög bromskloss gör den beställningar på annat håll. Det har förenklats väsentligt på senare år med den snabba utvecklingen av molntjänster. Det kan få konsekvenser för IT-organisationen som problem med integration av system och säkerhetsfrågor.

– Anledningen är mycket att IT inte har tagit klivet fram och visat att man kan driva frågan. Faller man tillbaka mot bara tekniken blir IT-avdelningen som vilken annan leverantör som helst, bara det att man sitter i huset. På sikt leder det till att IT-avdelningen saknar relevans, säger Richard Werner.

Läs också:

Artikelförfattare
Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem. Radars insikt byggs upp genom tusentals strategi-, prioriterings- och nyckeltalsjämförelser som såväl IT-beslutfattare som leverantörer låter Radar genomföra och analysera varje år.