Radar branschrapport #1: Kommuner

I en ny rapportserie i åtta delar belyser Radar nyckeltal, mognadsgrad, trender samt prioriteringar i olika branscher. Först ut är kommunsektorn.

Ladda ned rapporten på denna sida om du är kund, beställ den annars separat genom att kontakta oss.

Kommunernas IT-andel faller

Radar Ecosystem Specialists branschrapport om kommuner visar att tillväxten i IT-budgetarna i svenska kommuner faller och uppvisar motsatt trend gentemot det nationella snittet.

IT-budgetutvecklingen i svenska kommuner sjunker 2018 jämfört med 2017, visar Radars kommunrapport. Det är tredje året i rad med sjunkande tillväxt för IT-budgeten. Utvecklingen går på tvärs med IT-budgetens tillväxt för det nationella snittet, där budgetarna tvärtom ökar i år. Kommunerna försöker bland annat möta den fallande trenden med ökade samarbeten kommuner sinsemellan.

Radar anger initiativ i en hajpkurva per bransch som är indelad i emerging (tidiga initiativ), growing (initiativ i bred tillväxt) samt mature (mogna initiativ som gradvis kommer att minska. Ser man till de initiativ som ligger i tidig tillväxt hos kommunerna handlar det om satsningar på smarta tjänster och på AI. Just dessa områden utmanar branschen extra mycket just nu.

Verksamhetsfinansierad IT utgör generellt en allt större andel av IT-inköpen. Så är det också i kommunerna, med den skillnaden att ökningstakten sjunker istället för att öka. Samtidigt växer den verksamhetsfinansierade andelen av IT mer i kommunerna än det nationella snittet – 4,8 procent jämfört med 4,4 procent.

Radar konstaterar att den höga andel IT som återfinns utanför IT-avdelningen innebär risker. Exempelvis uteblivna skalfördelar, högre omkostnader för underhåll och optimering samt säkerhetsproblem.

För närvarande har offentlig sektor en lägre benägenhet att outsourca jämfört med andra branscher. Radar förutspår att kommunerna kommer att tvingas till en förändrad inställning, framför allt på grund av den skenande kompetensbristen.

Kommunerna utmärker sig vidare för att vara sämst i klassen när det gäller säkerhet. De uppvisar också en relativt låg molnmognad. Det är mindre bra, eftersom de verksamheter som har hög mognad uppvisar lägre kostnader för att producera och leverera standardiserat IT-stöd och ett större innovationsbidrag än genomsnittet.

Positivt är att kommunerna har en hög IT-arbetsplatsmognad. Det innebär lägre kostnader för användarnära IT och högre kundnöjdhet.

Om du är kund – ladda ned rapporten här bredvid. I annat fall, kontakta oss för att köpa rapporten.

Radar branschrapport #1: kommuner

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.