Guide to implement Office 365

Så gör du ett lyckat införande av Office 365

I en ny engelskspråkig guide och bästa praxis beskriver Radar hur du gör en migrering till Office 365 på ett välavvägt och strukturerat sätt.

En nyckel till ett välfungerande införande av Office365 är att anpassa användarnas möjligheter efter deras affärsbehov. I Radars nya guide hjälper vi dig med arbetet genom att följa fyra väldefinierade steg. Till hjälp finns ett antal praktikfall att studera.

Materialet innehåller:

* En Powerpoint på 35 sidor

* En Excelbaserad mall

Logga bara in här intill för att få tillgång till materialet. Om du inte är kund, kontakta oss!


Office 365 Capability Assessment

The goal of this project is to help the organization build a plan for migrating to Office 365. This is done by itemizing the many capabilities of O365 and assessing the specific wants and needs of your end-user profiles. The outcomes of this project are as follows:

  1. An understanding of how the use of various capabilities in Office 365 differ throughout the organization.
  2. A list of which features are required vs. desired. This not only helps choose the right license model, but also can influence which order the capabilities are brought online by prioritizing the required capabilities first.
  3. A list of all capabilities that are duplicated by other solutions in the organization. This allows the organization to compare the feature of the third-party solution and O365 to see if there is an opportunity to consolidate the functionality into the Office 365 suite, or a justification for the continued use of the third-party solution.

Just log in to get access to the material. If you are not a customer, contact us!

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.