Säkrare arkitektur ger säkrare affärer

Best practice. Security Architecture.

Basen i cybersäkerhetsarbetet är säkerhetsarkitekturen. I en ny bästa praxis får du en stegvis guidning i hur du ska tänka för att lyckas med arkitekturarbetet.

En kompetent säkerhetsarkitektur leder till förenklade framtida utvärderingar av systemlösningar. Det ger också en stabil grund att stå på.

I denna bästa praxis – som är på engelska – får du hjälp med att stegvis sätta upp en säker systemarkitektur. Avgörande är systemens komplexitet och hur mogen organisationen är. Med hjälp av det medföljande verktyget får du hjälp med utvärderingen.

Kom också ihåg att säkerhetsarkitekturen inte kan sättas en gång för alla utan bör betraktas som en organism i ständig förändring. Därför bör du genomföra årliga utvärderingar.

I denna engelskspråkiga bästa praxis ingår:

  • En Powerpoint på 30 sidor
  • Ett Excelbaserat verktyg

Logga bara in här intill för att få tillgång till materialet. Om du inte är kund, kontakta oss!


Identify Opportunities to Mature the Security Architecture

Security architecture does not have to be a shot in the dark.

Your Challenge

  • Organizations do not have a solid grasp on the complexity of their infrastructure and are unaware of the overall risk to their infrastructure posed by inadequate security.
  • Organizations do not understand how to properly create and deliver value propositions of technical security solutions.

A better understanding of the infrastructure will help to save time on determining the correct technologies required from vendors and therefore cut down on the amount of vendor noise. Creating a defensible roadmap will assist with justifying future security spend.

A right-sized security architecture can be created by assessing the complexity of the IT department, the operations currently underway for security, and the perceived value of a security architecture within the organization. This will bring about a deeper understanding of the organizational infrastructure.

This best practice in English includes:

  • One Powerpoint with 30 slides
  • One Excel based tool

Just log in to get access to the material. If you are not a customer, contact us!

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.