Deklarera snart ett minne blott?

Johan Schauman är förändringsledare på Skatteverket och arbetar med att införa myndighetens digitala agenda. Foto: Sverker Brundin

2018-04-18

Skatteverket vill bli din osynlige vän

– Du ska inte själv behöva hålla reda på din skatt eller inkomst på olika håll. Det ska systemen göra, säger Johan Schauman, förändringsledare på Skatteverket.

Deklarationstider är förknippade med mycket ångest och oro för många. Men också totalt ointresse. 17 procent av befolkningen kontrollerar inte sina uppgifter i deklarationen utan bara godkänner de förtryckta uppgifterna.

– Vi ska vara i kundens naturliga miljö. Men för de flesta är inte Skatteverkets hemsida eller app den naturliga kontaktytan, säger Johan Schauman.

Han drar konsekvensen långt av Skatteverkets digitala agenda. I botten är Johan Schauman jurist och deklarationsexpert – han är fortfarande officiell talesperson i deklarationsfrågor.

Det kan låta torrt. Och är det också för de flesta. Men Johan Schauman är inte riktigt som de flesta – eller åtminstone inte som jag föreställer mig den typiske skatteexperten. Efter en omständlig procedur i receptionen – säkerheten är hög på Skatteverkets huvudkontor i Solna – dyker efter hand en smal person med slängigt manér upp i rosa tröja. Med en intensiv blick, gestikulerar han med händerna och pratar inlevelsefullt där idéerna snabbt byter spår.

Se Johan live

Johan Schauman är huvudtalare vid Radars konferens Integrate to Innovate den 24 april. Deltagare är i huvudsak CIO:er och andra IT-ansvariga. Förutom Skatteverket deltar också talare från Radar, Bankgirot, SEB, Volvo Cars, med flera. Hela programmet hittar du här.

Datum: Tisdag 24 april. Tid: 13:00-17:10. Plats: Birger Jarls konferenscenter i Stockholm.

– Vi skulle behöva tänka mycket mer ur ett tjänsteutvecklingsperspektiv istället för ur ett fabriksperspektiv som vi gör idag – att få in deklarationer, granska dem och fatta ett beslut. När vi har tagit fram e-tjänster har fokus varit på den processen. Fast kunden egentligen aldrig ville deklarera, bara att det ska bli rätt, säger Johan Schauman.

Han är en av fem förändringsledare som arbetar med att implementera den digitala agenda som Skatteverket fattade beslut om i oktober 2016 och som ska vara realiserad till 2020. Johan Schauman sitter på kundmötesavdelningen med ansvarsområdet ”digital samverkan”.

Skatteverket brukar framhållas som en myndighet som har kommit långt med digitalisering och e-tjänster. Men verkets egna mätningar visar att myndigheten någonstans har tappat bort helheten och vad det egentligen är medborgarna vill ha. Samtidigt:

– Vi kommer aldrig veta bäst vad kunderna vill ha. Men vi kan stödja andra aktörer med öppna data, bidra med egen kod och kanske specifika API:er, säger Johan Schauman.

Ett exempel: Du vill köpa ett hus och går in på Hemnet. Eftersom det är den naturliga platsen för husköparen att vara på, varför då inte göra det möjligt för husköparen att direkt ansöka om lånelöfte?

Årsskiftet 2018–2019 börjar en ny lag gälla som förändrar mycket. Då ska arbetsgivaren rapportera in inkomst till Skatteverket på individnivå varje månad istället för en gång om året. Med hjälp av Skatteverkets API skulle banken få aktuell inkomst. Genom att bara logga in med BankID på Hemnet skulle det teoretiskt vara möjligt att på en gång få ett automatiskt lånelöfte.

Det blir också enklare att hålla reda på sin skatt och slippa att själv tänka på att jämka. För pensionärer som får utbetalningar från flera källor är det ett vanligt problem. Liksom för personer med extrainkomster. Med de nya reglerna skulle det vara möjligt att själv slippa göra någonting. De olika utbetalarna får hjälp från Skatteverket via API:er så att rätt skatt dras när de rapporterar in inkomsten kontinuerligt till Skatteverket.

När skulle det här vara möjligt i praktiken?

– Ett samarbete med bankerna ligger i startgroparna. Frågan är om de har infrastruktur för att hantera det hela. Bankerna sitter – precis som vi själva – på ett stort arv av gamla system. Realistiskt skulle jag tro att det är genomförbart inom två-tre år, säger Johan Schauman.

Frustrerande för en visionär affärsutvecklare. Att ställa om Skatteverket till ett helt nytt sätt att resonera kräver också en mängd andra svårjobbade saker som går ända upp i regeringskansliet. Näringsdepartementet är kanske det som trycker på mest när det gäller förnyelse och digitalisering, medan finans- och justitiedepartementen kan vara mer försiktiga när det kommer till konkreta förändringar. Skatteverket mäts fortfarande med traditionella mätetal.

– Vem ska säga ja till att plöja ned 400 miljoner på AI? Alla marginaler försvinner. Ingen vill ta risken att skatteintäkterna för staten plötsligt sjunker för att vi har gjort en förändring som inte slår väl in, säger Johan Schauman.

För att skapa verklig förändring skulle mätetalen behöva ändras. Kanske från effektivitet i ärendehantering till ”customer effort score”.

– Att ännu fler är nöjda och färre är arga och förbannande på oss skulle vara ett bra mätetal, säger Johan Schauman.

Artikelförfattare
Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem. Radars insikt byggs upp genom tusentals strategi-, prioriterings- och nyckeltalsjämförelser som såväl IT-beslutfattare som leverantörer låter Radar genomföra och analysera varje år.