The dark side to the data center growth: Massive  energy consumption

– Radar’s Thought Leadership September

The environmental impact of data centers

The environmental impact of data centers

Snabb tillväxt för datacenter ger oväntat hög miljöpåverkan

Industrialiseringen av IT – IoT, AI, blockkedja, molntjänster – leder till stor tillväxt för datacenter. Det kräver i sin tur en massivt ökad energianvändning.

Inte nog med att negativ miljöpåverkan snabbt håller på att bli ett problem för datacenter. Dessutom leder dagens lösningar till nya former av kostnader. Det finns dock ny teknik med potential att lösa svårigheterna.

Ta del av Radars VD Hans Werners spaning i Thought Leadership September. Texten är på engelska.Rapid growth for data centers gives unexpectedly high environmental impact

The Industrialization of IT – IoT, AI, block chain, cloud services – leads to high growth for data centers. This in turn requires a massive increase in energy use.

Not only is negative environmental impact rapidly becoming a data center problem. In addition, today’s solutions lead to new forms of costs. However, there are new technologies with the potential to solve the difficulties.

Take part of Radar’s CEO Hans Werner’s outlook in Thought Leadership September. The text is in English.

Read more in this trendspotting from Radar Ecosystem’s CEO Hans Werner. The text is in English.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.

Tidigare utgåvor av Thought Leadership