Strategisk IT inte prioriterat i offentlig sektor

Radars rapporter från kommuner och myndigheter visar att IT-budgeten inte är i fokus.

2018-05-17

Strategisk IT frånvarande i valdebatten

Det är valår i Sverige och politikerna utlovar satsningar på integration, polisväsendet och pensionärerna. Men IT-användningen i kommuner och statliga myndigheter är ingen prioriterad fråga.

Digitalisering och cybersäkerhet förekommer här och var i den politiska debatten. Men trots Transportstyrelsenskandalen och allt tydligare hot mot IT-infrastrukturen är inte offentlig sektors IT i fokus. 2018 är tillväxten för såväl de kommunala som de statliga IT-budgetarna under genomsnittet för samtliga branscher i Sverige. Det visar två färska branschrapporter från Radar Ecosystem Specialists.

IT-budgetutvecklingen bland kommuner har fallit tre år i rad och ökningen 2018 ligger 0,6 procentenheter under det nationella snittet. Hos myndigheterna ökar tillväxten för IT-budgeten 2018, men ökningen ligger även här under det nationella snittet. 2018 ligger myndigheterna 0,2 procentenheter under, 2017 var skillnaden 0,7 procentenheter.

Radars kommunrapport

Här hittar du Radars branschrapport om kommuner.

IT-budgetutvecklingen bland kommuner har fallit tre år i rad och ökningen 2018 ligger 0,6 procentenheter under det nationella snittet. Hos myndigheterna ökar tillväxten för IT-budgeten 2018, men ökningen ligger även här under det nationella snittet. 2018 ligger myndigheterna 0,2 procentenheter under, 2017 var skillnaden 0,7 procentenheter.

Det är IT-avdelningen som sätter basplattan för viktiga områden som digitalisering, digital transformation och cybersäkerhet – som starkt påverkar hela det svenska samhället.

Men när kommuner och myndigheter bestämmer budget för sina verksamhetsdelar hamnar IT-avdelningen i skymundan. Däremot ser vi att den IT som verksamheten själv finansierar ökar mer än snittet i såväl kommuner som statliga myndigheter.

Radars bedömning är att offentlig sektor löper ökande risker när IT-budgetarna minskar i realvärde samtidigt som verksamheten investerar mer i IT än genomsnittet. Gapet mellan IT och verksamhet ökar och Radars data styrker risken för:

Radars myndighetsrapport

Här hittar du Radars branschrapport om myndigheter.

  • höga driftskostnadervad gäller integration och förvaltning, speciellt med avseende på så kallad skugg-IT (shadow IT)
  • suboptimering(redan tagna investeringar utnyttjas inte vilket leder till ineffektivitet)
  • ökad risk. Verksamheten behärskar inte områden som inköpskompetens, styrning och informationssäkerhet lika bra som en väl styrd IT-verksamhet gör.

När det gäller cybersäkerhet som enskilt område ser vi att kommunerna laggar efter rejält jämfört med andra branscher. Det samtidigt som antalet cyberintrång har ökat rejält. De statliga myndigheterna ligger efter lite grann, men närmare det nationella snittet. Landstingen finns inte med i de två branschrapporter som Radar har publicerat, men säkerhetsindex, som mäter strategisk och operativ säkerhetsmognad, visar att de har en högre mognad än snittet. Samtidigt är landstingen utsatta för den allra största risken.

Artikelförfattare

Hans Werner
VD
hans.werener@radareco.com
Mob +46 735 39 15 51

Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem. Radars insikt byggs upp genom tusentals strategi-, prioriterings- och nyckeltalsjämförelser som såväl IT-beslutfattare som leverantörer låter Radar genomföra och analysera varje år.