Tre disruptiva tekniker

2018-03-15

Tre tekniker som omdefinierar IT-branschen

Det finns några tekniker med särskilt disruptiv potential just nu. Dessa bidrar till den stora omdefiniering av hela IT-branschen som analyshuset Radar kallar ”den perfekta stormen”: Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI) och blockkedja (Blockchain).

– Jag tror att de kommer att slå igenom snabbare än vad cloud (molntjänster) gjorde. De här tre teknikområdena har en direkt processpåverkande potential. Det gör att de kommer att kunna leverera en helt annan typ av omvälvande förändring. Företagsledningarna kommer att tvingas ta ställning till dem snabbare än vad man gjorde med cloud, säger Hans Werner, VD för Radar Ecosystem Specialists.

Del 2 i Radars serie

Hela rapporten laddar du ned här, om du är kund. Kontakta oss annars för att köpa en kopia.

En ny rapport från Radar – Den perfekta stormen del 2: Tekniker med disruptiv potential – visar att IoT, AI och blockkedja de närmaste fem åren har särskilt stor påverkan på hela IT-branschen. Men inte bara på den utan de flesta branscher och verksamheter.

– Alla de tre områdena använder sig av data och information för att skapa värde i sina tillämpningar. Vi har sedan länge pekat på de datadrivna affärsprocesserna som de mest förädlande och förändrande processerna. Därför rimmar slutsatserna i rapporten väl med det vi sett under en längre tidsaxel, säger Hans Werner.

Det intressanta är inte marknadsstorleken idag för sektorerna – IoT är störst, sedan följer AI och sist blockkedja – utan tillväxten. Den är mycket hög, väsentligt högre än för IT-tjänstemarknaden totalt.

– De tre kallas för expontentiella tekniker för att de växer snabbt, från låga tal. Det är samma fenomen som vi såg för sju år sedan med cloud, säger Hans Werner.

Radar konstaterade i höstas i Den perfekta stormen del 1: Industrialiseringen av IT att  vi just  nu befinner oss mitt inne i den största förändringen av IT-branschen i dess 40-åriga historia. Orsaken är bland annat molntjänster och att digitaliseringen omdefinierar vad som betraktas som IT. Det senare leder till att aktörer som är specialister på branschprocesser även blir IT-tjänsteleverantörer. En stor drivkraft är också en snabb teknisk utveckling. Inte minst de fem största teknikföretagen i USA investerar enorma summor. Sammanlagt just nu över 65 miljarder dollar årligen på teknisk utveckling och innovation.

– De enorma investeringarna visar att morgondagens teknik inte längre har något konkurrensvärde. Teknikutvecklingen går så snabbt att de största tvingas konkurrera med forskning och utveckling. Speciellt kognitivt, AI, processorinnovation och processlösningsinnovation blomstrar hos alla dessa företag, säger Hans Werner.

– Instegströskeln har aldrig varit lägre för tredjepartsaktörer att använda tekniken och skapa tillämpningar för att kullkasta gamla affärsmodeller. Svårigheten att som ny aktör kliva upp och själv bli en av de stora saknar samtidigt motstycke.

När det gäller AI ser Radar två inriktningar – inkrementell AI och utforskande AI. Den förra är värdefull för produktutveckling, att göra existerande produkter bättre. Exempel är smarta assistenter som Amazons Alexa eller Apples Siri. Utforskande AI har däremot potential att skapa helt nya affärsmodeller.

Hur ska man som företagsledning klara av att hänga med?

– Vi pratar ofta om processer, mål och styrningsmodeller. Här handlar det snarare om lust och känslor, säger Hans Werner.

– Det måste finnas en vilja och ett intresse för att titta på teknikerna och förstå konsekvenserna för branschen och den egna verksamheten. Du måste omfamna tekniken. Testa den, prova och misslyckas.

Radar har fyra rekommendationer:

  1. Förstärk omvärldsanalysen. Förstå vad som händer i tekniklandskapet. Vilka möjligheter finns? Vad kan tekniken påverka?
  2. Utforska konsekvenserna. Vad betyder det för vår verksamhet? Vad gör våra konkurrenter?
  3. Omfamna ny teknik. Var finns möjligheterna? Hitta sätt och processer för att testa och utforska. Du måste pröva många varianter och klara att vaska fram de bästa. Det ställer stora krav på företagsledningarna eftersom sättet att jobba skiljer sig en hel del från hur många gör idag.
  4. Sluta aldrig leta. Det dyker hela tiden upp nya tekniker. Därför går det inte att stanna upp. Du behöver hela tiden ha med dig cykeln av lust, vilja, känsla, omvärldsanalys och konsekvensanalys.

Tillämpningarna av teknikområdena har kommit olika långt inom olika branscher. AI har till exempel kommit längst inom hälsosektorn och marknadsföringsbranschen. Blockkedjetekniken hålls just nu tillbaka av lagstiftnings- och ägarfrågor. Men Radar ser en särskilt stor disruptiv potential för rättighets- och ägarhantering, e-handel och finanssektorn. IoT innebär i många fall själva hjärtat i den fjärde industriella revolutionen och har en stor disruptiv kraft i de flesta branscher.

– Det intressant med AI och Blockchain är att processtillämpningarna är branschöverskridande. IoT är däremot branschspecifikt eftersom tillämpningarna inom varje enskild bransch inte nödvändigtvis liknar varandra, säger Hans Werner.

Sensordrivna tillämpningar har funnits betydligt längre tid än vad man har pratat om IoT. Det gör att påverkan redan är tydlig inom många sektorer; tillverkningsindustrin, finanssektorn, detaljhandeln, hälsosektorn, offentlig sektor, transportsektorn, telekom och media och energisektorn.

Problemen med både AI och blockkedja är vem som äger informationen. En robot som lär sig i interaktionen med dig, vem äger den förbättringen? I en blockkedja med 400 aktörer – vem äger data i konstellationen? Hur fungerar det GDPR-mässigt? Vem har rätt att bygga IP?

– Den här typen av frågor är inte lösta och kan därför hålla tillbaka utvecklingen, säger Hans Werner.

– Dessutom tillkommer kostnader som man tidigare inte har brytt sig lika mycket om. Energikostnaderna kommer att utgöra en väsentlig del av kostnaderna för både AI och Blockchain.

Artikelförfattare
Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem. Radars insikt byggs upp genom tusentals strategi-, prioriterings- och nyckeltalsjämförelser som såväl IT-beslutfattare som leverantörer låter Radar genomföra och analysera varje år.