Trender inom Artificiell Intelligens

Radar har i flertalet rapporter, bland annat Den perfekta stormen del 2 och IT radar 2018, pratat om kommande disruptiva tekniker. Ingen teknik är disruptiv i sig utan det är användandet av teknik som kan skapa disruptiv förändring. För att tekniken ska vara disruptiv ska användandet driva förändringar eller innovationer som underminerar gamla affärsmodeller, förändrar synen på vad som är kundvärde och hittar nya kundgrupper som aldrig annars hade blivit kunder.

En disruptiv innovation kan vända upp och ner på spelplanen och skriva om reglerna. Inom digitalisering och automatisering umgås vi därmed med mycket olika tekniker och användningsfall som inte är att betrakta som disruptiva. De nya teknikerna har olika påverkan på förändring av branscher och kommer att ha genomslag inom olika lång tidshorisont. Radars syn på potential att förändra bransch samt tid för industriellt genomslag åskådliggörs nedan.

I den övre delen i skalan ”påverkan på bransch” (y-axel) återfinns tekniker med stor disruptiv potential medan vi i den nedre delen finner tekniker med lägre branschpåverkan. Tid för industriellt genomslag spänner från nu bort till fem år i den högra delen av grafen. Ur diagrammet går det att utläsa att Radar anser att teknikerna Internet of Things, Blockchain samt Artificiell Intelligens utgör de med störst potential att förändra branscher och verksamheter. I denna rapport kommer vi fördjupa oss i det förmodligen mest omtalade området, Artificiell intelligens och vilka trender som dominerar inom detta fält.

Om du är kund – ladda ned rapporten här bredvid. I annat fall, kontakta oss för att köpa rapporten.

Trender inom AI

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.