Trender med lokal påverkan 2019

Tekniktrender med stor lokal påverkan 2019

Hot om disruption och att alla av de stora teknikföretagen inte ska klara av att överleva skapar ett tryck på förflyttning mot segment i starkt tillväxt. Konkret innebär det att alla går ”all in” just nu i teknikportföljer om innehåller molnteknik och tjänstefokus snarare än produktfokus. Av topp 8 av de världsledande teknikbolagen i världen kommer 5 leverantörer från USA och tre stycken från Kina. Bolag som XXVI (Google moderbolag), Amazon, IBM, Microsoft, Apple och Intel i USA och bolag som Tencent, Baidu och Alibaba i Kina konkurrensen globalt i knivskarp konkurrens med innehåll av protektionism och handelskrig.

För 2019 så handlar de tre trender som kommer att ha störst lokal påverkan om:

  • Artificiell Intelligens – för att AI kommer vara morgondagens processor i alla processer
  • Igenkänningsteknik – för det är morgondagens integration i den digitala verkligheten
  • Cybersäkerhet – för här ligger riskerna och hoten mot vårt allt mer digitala samhälle

Klarar vi av att behärska dessa bättre än vår omvärld så kommer vi stärka lokal effektivitet och konkurrenskraft.

Om du är kund – ladda ned rapporten här bredvid. I annat fall, kontakta oss för att köpa rapporten.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.