Största utmaningen hitta IT-kompetens
2018-02-23

Tuffare än någonsin att rekrytera rätt

Radarbloggen uppmärksammar två intressanta nyheter i veckan: Kompetensbrist i IT-branschen och nya sätt att använda artificiell intelligens (AI) i hälso- och sjukvårdssektorn.

1. Kraftigt ökande kompetensutmaning

Den största svårigheten på IT-marknaden just nu är att uppfylla kompetensbehovet. Det är helt enkelt väldigt svårt att rekrytera.

Radars rapport IT-Radar 2018 visar att tre gånger så många verksamheter har problem med att hitta en tillräcklig nivå på IT-kompetensen, jämfört med förra året. Över en tredjedel av alla företag och myndigheter, 35 procent, ser det som den största utmaningen för 2018.

När vi tittar på IT-verksamhetens viktigaste prioriteringar är det tydligt att behoven är störst inom informationssäkerhet, ökad digitalisering och automatisering.

Att just säkerhetsområdet är svårt rekryteringsmässigt visar också rapporten Cybersecurity 2018. Tillväxten på cybersäkersmarknaden är mycket hög, det som framför allt håller tillbaka är just bristen på expertis. 53 procent av företagen i privat sektor ser ett ökat behov av cybersäkerhetskomptens och hela 65 procent av verksamheterna inom offentlig sektor gör det. Det är också offentlig sektor som har svårast att få tag i den kompetens de behöver.

Radarbloggen kunde redan i höstas berätta om rekryteringsproblemen:

– Behovet av IT-personal har alltid varit stort och det ökar hela tiden. Tidigare var det IT-verksamheter som behövde personal. På grund av den ökade digitaliseringen behöver nu alla verksamheter det, sade då Maria Widegren, rekryteringschef på rekryteringsbolaget Dfind IT.

– Om man tittar på könsfördelningen inom branschen och när det gäller de olika datautbildningarna är man för dålig på att locka tjejer. Det är en av nycklarna till kompetensbristen.

Samtidigt som det blir svårare att få tag i personal ökar skillnaden mellan de IT-leverantörer som kunderna är mest respektive minst nöjda med, visar Radars mätning av leverantörskvalitet. Skillnaden mellan lägst och högst betygsatta leverantör ökar i tre av fyra områden. Det blir alltså allt viktigare att positionera sig som leverantör och att som kund lägga stor vikt vid sourcingprocessen för att komma rätt.

Gapet ökar mellan lön och pris

Radars data visar att ytterligare en konsekvens av kompetensbristen är att gapet ökar mellan lön och det pris IT-tjänsteleverantören kan ta ut. Lönerna har ökat snabbare än prisökningen varje år sedan 2011. Vi kan däremot se att konsulterna har börjat kunna höja priserna under 2016–2017 och att de kommer att öka även i år – tidigare har de sjunkit. Även det är ett tecken på det skriande behovet av kompetens.

2. AI tar nya kliv in på hälsoområdet

Radar har i tidigare rapporterar konstaterat att sjukvårdsområdet är särskilt mottagligt för ökad digitalisering, inte minst i form av maskininlärning. Nu har forskare på Google och Googles hälsoteknikbolag Verily upptäckt ett nytt sätt att avgöra en persons utsatthet för hjärtsjukdomar med hjälp av just maskininlärning.

Resultaten är lovande, men duger ännu inte för en kommersiell tillämpning. Forskarna har använt ögonskanningsbilder i kombination med generella medicinska data omfattande totalt 300 000 individer. Ögats blodkärl är lätta att studera och de ger en bra bild över kroppens hälsotillstånd enligt forskarna.

Marknaden för så kallad ”smart healthcare” i Sverige växer snabbt, minst omkring 22–23 procent per år enligt Radars data.Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47