Är din AI disruptiv?

2018-03-09

Två typer av AI

På fredagar väljer vi ut två intressanta nyheter på Radarbloggen. En egen och en allmän som vi kommentarer. Denna vecka handlar det om AI och den snabbt förändrade IT-marknaden.

1. Microsoft tar in AI i Windows 10 – nu kommer inkrementell AI

Under vecka 11 kommer Radar att släppa en stor rapport i serien ”den perfekta stormen”, om den disruptiva förändring som just nu präglar IT-branschen. Denna gång går vi på djupet med ny teknik med särskilt fokus på artificiell intelligens (AI), Internet of Things (IoT) och Blockchain (blockkedja).

När det gäller AI anser Radar att området tar två utvecklingsvägar: ”inkrementell AI” respektive ”utforskande AI”. Den inkrementella innebär att AI integreras runt eller i alla produkter och tjänster som vi konsumerar. Den utforskande AI:n skapar disruptiva möjligheter. Den bygger nya processer, flöden och affärsmodeller.

I nyhetsflödet från den gånga veckan hittar vi flera exempel på inkrementell AI:

Windows ML, Microsofts plattform för maskinininlärning, kommer att ingå som standard i Windows 10. Verktyget är riktat mot utvecklare som vill använda upptränade maskininlärningssystem i sina appar. Dels sänker det nivån på att bygga in AI. Dessutom leder det till snabbare AI därför att det går att dra nytta av den lokala datorns processorkraft, snarare än kapacitet från molnet. Google inkluderar redan sin AI-plattform Tensorflow Lite i Android Oreo, men konceptet är ett stort steg framåt för PC-världen.

  • Samsung köper AI-startup för att förbättra sin assistent Bixby.

Motsvarigheten till Siri eller Alexa i Samsungs universum heter Bixby. Nu ska systemet bli smartare. Samsung har köpt det egyptiska startupföretaget Kngine. Bolaget har utvecklat en plattform som kan förstå och svara på frågor och självt vidta relevanta åtgärder.

Projektet ingår i det amerikanska försvarsdepartementets projekt Maven. Googles medverkan är kontroversiell och har mött kritik både inom och utom företaget.

Exempel på inkrementell AI är alltså lätta att hitta. Betydligt svårare är det att i dagsläget att stöta på utforskande AI. Anledningen är att vi ännu bara befinner oss i startgroparna för den kommande AI-revolutionen. Följande nyhet är på forskningsnivå men skulle potentiellt gå att använda för att basera en helt ny affärsmodell på:

Från en fMRI-skanning av hjärnan går det att få ut tillräckligt mycket data för att ett AI ska kunna känna igen ungefär vad försökspersonen ser eller till och med tänker på. Det visar fyra forskare vid Kyotouniversitet i Japan, under ledning av forskaren Guohua Shen. Tidigare trodde man att hjärnan behandlade bilder som pixlar. Men i själva verket tolkar hjärnan bilder i hierarkiska strukturer. Som tillämpning skulle det går att skapa en applikation som ritar en bild bara genom att du tänker på den. Det möjliggör också många tillämpningar inom vården.

2. Radikala förändringar för IT-leverantören under 2018

IT-marknaden i Sverige befinner sig i tillväxt visar Radars rapport IT-Radar 2018. Men det är inte hela sanningen.

Just nu förändras IT-marknaden snabbare än någonsin tidigare i dess 40-åriga historia. Effekterna av industrialiseringen av IT och en förändrad konkurrensbild kommer att påverka såväl möjligheter att växa som lönsamheten.

Radars prognoser talar för en tillväxt inom tjänsteområdet runt 4 procent under 2018. Men det är viktigt att förstå att tillväxten är starkt knuten till innovationsområden och nya leveransformer. Det innebär att transaktionsorienterade affärsmodeller och ”traditionella lösningsområden” riskerar att erodera i värde per leveransenhet.

Områden med exponentiell tillväxt, som nu växer från relativt låga värdetal, är IoT, AI och Blockchain. Sett till den totala tjänstetillväxten innebär det att flera andra områden inom såväl infrastruktur som på applikationssidan kommer att minska i värde under året.

Det är med andra ord viktigare än någonsin att börja förstå sin marknad, sin kund och sin position!Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47