Branschrapport – kommuner 2019, trender, nyckeltal och prioriteringar

Rapporten är en del i Radars serie av branschrapporter som publiceras löpande under 2019. I varje rapport publicerar vi övergripande trender, nyckeltal och prioriteringar för respektive bransch. Som fördjupande läsning till branschrapporten om kommuner rekommenderas utöver redan publicerade branschrapporter även IT Radar 2019, Cybersecurity 2019, Kartläggningen av svensk informationssäkerhet och artikelserien Den perfekta stormen.

De utmaningar som Sveriges 290 kommuner står inför går till stor del, likt de som övriga delar av offentlig sektor har framför sig, att koppla till den övergripande demografiska utvecklingen och dess påverkan på kompetens- och resursförsörjningen i samhället. Samtidigt fortsätter förväntningarna på det kommunala digitaliseringsarbetet att växa från samhället och politiskt håll. Från statligt behöver ökat stöd och tydligare styrning ges till kommuner.

SAMMANFATTNING

1. TRENDER

2. IT-AVDELNING NYCKELTAL

3. PRIORITERINGAR

4. RADAR REKOMMENDERAR

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.