RADAR BRANSCHRAPPORT – TILLVERKANDE INDUSTRI 2019

TRENDER – NYCKELTAL – PRIORITERINGAR: Under det senaste året har omvärldsläget och förutsättningarna för svensk ekonomi försämrats. Utöver mer globala orosmoment så som handelskriget mellan USA och Kina, spänningarna kring Hormuzsundet och osäkerheten kring Brexit, har svensk industri ett förändrat konjunkturellt läge med en försvagad krona och tillväxt att förhålla sig till. Situation kan på sikt påverka planerade IT-satsningar även om IT är mer konjunkturokänsligt som en viktig produktionsresurs. Dock kan kraven och mätpunkterna skärpas för IT-organisationer vad gäller lönsamhet och verksamhetseffekt vid investeringar och underhåll. Samtidigt står branschen inför utmaningar kopplade till resursförsörjning och energikonsumtion som ur ett mer långsiktigt strategiskt perspektiv innebär industriella och unikt svenska utmaningar i transformationen mot industri 4.0

Rapporten är en del i Radars serie av branschrapporter som publiceras löpande under 2019. I varje rapport publicerar vi övergripande trender, nyckeltal och prioriteringar för respektive bransch. Som fördjupande läsning till branschrapporten om tillverkande industri rekommenderas utöver redan publicerade branschrapporter även IT Radar 2019, IT Radar Update 2019, Cybersecurity 2019, och artikelserien Den perfekta stormen.

Om du är kund – ladda ned rapporten här bredvid. I annat fall, kontakta oss för att köpa rapporten.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.