Moln över kommunerna – hot eller möjlighet?

Svenska kommuner har tolkat Cloud Act, informationssäkerhet och nationell säkerhetslagstiftning väsentligt annorlunda och också olika än vad kommunala verksamheter i Norden eller inom EU gjort. Radar har sammanställt en rapport med vår syn på nuläge, vår rekommendation samt en checklista för att bryta det dödläge som uppstått. Ett underlag för analys, diskussion och beslut.

Rapporten ger Radars syn på den problematik svenska kommuner idag upplever kring hur gällande lagstiftning förhåller sig till IT-tjänster baserat på produktionsformen molnet. Syftet med denna rapport är att ge kommunerna rådgivningsfirman Radars objektiva rekommendation. Rapporten kommer fokusera mer på Microsofts Office 365-onlinetjänster än andra likvärdiga tjänster. I denna rapport görs inget juridiskt ställningstagande, istället ligger fokus på att granska effekterna av olika ställningstaganden. För att ge ett faktabaserat nuläge har Radar analyserat drivkrafterna bakom den uppstådda situationen samt kommuners agerande.

SAMMANFATTNING

1. DIGITALISERINGSKRAVET

2. KOMMUNENS NULÄGE

2.1. IT-AVDELNING NYCKELTAL

2.2. PRIORITERINGAR

2.3. TRENDER INOM OFFENTLIG SEKTOR

3. SÄKERHETSPERSPEKTIVET

4. FÖRST GDPR, NU CLOUD ACT

4.1. HUR SKA DETTA TOLKAS?

5. KOMMUNALT NYTTJANDE AV OFFICE 365

6. LOCKELSEN TROTS OSÄKERHET

7. VILKA ALTERNATIVA LÖSNINGAR PRATAS DET OM?

7.1. STATLIGT MOLN

7.2. EGEN DATORHALL

8. RADAR REKOMMENDERAR

8.1. SKA VI NYTTJA LÖSNINGAR SOM O365?

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.