Avmattad svensk tillväxt även inom IT

Radar släppte idag sin analys av den Svenska IT-utvecklingen 2020 under Radar Summit I Stockholm. Den ekonomiska tillväxten I Sverige avmattas och med det följer även en svagare tillväxt för IT kostnader och investeringar. För 2020 så kommer IT-budgetarna I Sverige att öka med I genomsnitt +0,5 procent. En historiskt låg tillväxt vilket inte ger kompensation för inflation. De Svenska IT-budgeterna kommer därmed att omsätta 171,8 miljarder kronor under 2020. Till detta så kommer den IT som finansieras direkt av verksamheten vilken kommer att växa med I genomsnitt +2,2 procent. Även detta en historiskt låg tillväxt men över såväl ekonomisk tillväxt och inflation. Svensk verksamhetsfinansierad IT kommer därmed att omsätta 43,5 miljarder kronor under år 2020.

Tabell IT-utveckling

IT-budgetar Verksamhetsfinansierad IT
2013 0,7% 2013 3,2%
2014 1,8% 2014 3,7%
2015 2,1% 2015 4,6%
2016 2,5% 2016 4,8%
2017 1,3% 2017 3,8%
2018 1,6% 2018 4,4%
2019 1,3% 2019 4,6%
2020 0,5% 2020 2,2%

Totalt kommer vi spendera 215,2 miljarder kronor på IT under 2020 jämfört med 213,4 miljarder kronor 2019.

”Vi står inför en ökad osäkerhet i vår ekonomi samtidigt som vi ser historisk låg tillväxt inom IT området. Det kommer betyda ökat fokus ekonomiska nyckeltal och på lönsamhet i de   flesta verksamheter. IT ökar i strategisk betydelse men fokus kommer att ligga på områden som har direkt påverkan på effektivitet och produktivitet såsom automatisering och digitalisering vad gäller investeringar i första hand” säger Hans Werner VD Radar

Pressträff och intervjuer kan ske under Radar Summit som löper under hela dagen på Münchenbryggeriet.

Presskontakt under eventet: Mats Wahlgren 070-8591875

Hans Werner under Radar Summit 2019