Branschrapport:
Myndigheter och verk

!! – Blev du fellänkad då du ville hämta Hans Werners Key note från Radar Spring?

I serien om branschvertikaler belyser Radar nyckeltal, mognadsgrad, trender samt prioriteringar vad gäller IT och digitalisering i respektive bransch.

Ladda ned rapporten på denna sida om du är kund, beställ den annars separat genom att kontakta oss.

Statliga myndigheter uppvisar låg förändringsandel och hög produktionskostnad 2019

Radars första branschanalys 2019 blir Statliga myndigheter och verk. En sektor som krympt till 346 myndigheter och där IT blivit viktigare för sektorns förmåga att leverera. IT-kostnader står för cirka 9 procent av de totala myndighetskostnaderna 2019.

Slutsatser ur rapporten är bland annat att branschen uppvisar en högre andel produktionskostnad för sin IT än genomsnitt vilket också leder till en mindre andel förändringsinvesteringar än genomsnitt i Sverige. Detta trots pågående digitaliseringsinitiativ. Trenden är lägre IT-budgetökning än i många andra branscher och en ökad försiktighet att lägga produktion och leverans i extern form vilket kan riskera produktivitet och effektivitet på längre sikt.

Läs mer om branschens utveckling, trender och nyckeltal genom att hämta hem rapporten

Om du är kund – ladda ned rapporten här bredvid. I annat fall, kontakta oss för att köpa rapporten.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.