IT-Radar 2020 – Ready-to-go Powerpoint sammanfattning

För att underlätta presentation inför styrelse, ledning och medarbetare, tillhandahåller vi en avvägd sammanfattning av årets mest omfattande IT-analys av den svenska IT-marknaden i Powerpoint format. Den kompletta rapporten i PDF kan hämtas här.

Innehåll Powerpoint (9 slides)

  • Makroekonomi
  • Svensk konjunktur
  • IT-ekonomi
  • Marknad
  • Slutsatser

I rapporten IT-Radar 2020 reviderar såväl IT-budgetarnas tillväxt som tillväxten i marknaden uppåt trots en fortsatt orolig omvärld. Radar analys baseras på verkliga utfall under tredje och fjärde kvartalet 2019 som präglats av stor osäkerhet och försiktighet där beslutade investeringar senarelagts till 2020.

Ladda ner presentationen

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.